Solidarność uczci twórców KOR-u

26 czerwca o godz. 16.00 na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się uroczystość poświęcona wydarzeniom Czerwca 1976 r. Bohaterowie tamtych wydarzeń, w tym zasłużeni działacze Komitetu Obrony Robotników, zostaną uhonorowani medalami nadanymi przez Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”. Wśród odznaczonych znajdują się  m.in. założyciele KOR – szef MON Antoni Macierewicz i sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Piotr Naimski. Uroczystości urozmaicą koncerty patriotyczne

Wydarzenia Czerwca 1976 r. zapoczątkowały proces zmian w Polsce: późniejsze powstanie Komitetu Obrony Robotników oraz całego największego na świecie ruchu społecznego,
[pozostało do przeczytania 65% tekstu]
Dostęp do artykułów: