Język obcy do poprawki

O edukacji media piszą najczęściej w kontekście kolejnych zmian w systemie oświaty proponowanych przez MEN. Dziennikarze niezwykle rzadko podejmują temat nauczania języków obcych w polskich szkołach, choć – jak pokazują badania – należałoby bić na alarm

Co czwarty absolwent gimnazjum nie opanował żadnego języka obcego nawet na poziomie podstawowym! – grzmi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE (to organizacja pozarządowa mająca na celu wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych). Z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego wynika, że jeden na czterech gimnazjalistów nie jest w stanie sformułować prostego komunikatu ani zrozumieć choćby krótkiej informacji w języku obcym. Wyniki badań mogą dziwić, zwłaszcza że dzieci zaczynają naukę języka już w pierwszej klasie szkoły podstawowej, a niektóre nawet w przedszkolu. Dlaczego zatem nauka nie przynosi spodziewanych efektów?
Dlaczego szkoła nie uczy skutecznie?
Eksperci od edukacji i nauczania wskazują na kilka podstawowych powodów, które uniemożliwiają efektywną naukę języków obcych w polskiej szkole. Pierwszą kwestią jest liczba lekcji, których obecnie jest stanowczo za mało. Kolejnym ważnym problemem jest łączenie w jednej grupie uczniów, którzy prezentują różny poziom znajomości języka. Hamuje to rozwój lepszych i zniechęca do nauki słabszych. Do tego dochodzi niewłaściwy system egzaminowania, oparty na testach zawierających pytania zamknięte (czytaj: tańsze przy sprawdzaniu), które w żaden sposób nie weryfikują umiejętności mówienia i słuchania ze zrozumieniem. Decydenci powinni odpowiedzieć sobie na pytanie, czy końcowym celem nauki ma być umiejętność wypełnienia testu, czy nabycie sprawności w porozumiewaniu się? Bo jedno z drugim nie idzie w parze.
Nauczycielom odebrano narzędzia edukacyjne
Reforma podręcznikowa z 2014 r., wbrew założeniom, stała się gwoździem do trumny nauczania językowego w szkołach. Zgodnie z ustawą...
[pozostało do przeczytania 67% tekstu]
Dostęp do artykułów: