Jarosław Matuszewski

O edukacji media piszą najczęściej w kontekście kolejnych zmian w systemie oświaty proponowanych przez MEN. Dziennikarze niezwykle rzadko podejmują temat nauczania języków obcych w polskich szkołach, choć – jak pokazują badania – należałoby bić na alarm Co czwarty absolwent gimnazjum nie opanował żadnego języka obcego nawet na poziomie podstawowym! – grzmi Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języków Obcych PASE (to organizacja pozarządowa mająca na celu wspieranie jakości w nauczaniu języków obcych). Z analizy wyników egzaminu gimnazjalnego wynika, że jeden na czterech gimnazjalistów nie jest w stanie sformułować prostego komunikatu ani zrozumieć choćby krótkiej informacji w języku obcym. Wyniki badań mogą dziwić, zwłaszcza że dzieci zaczynają naukę języka już w...
Zapowiadana reforma oświaty to dobry moment do podjęcia dyskusji na temat podręczników szkolnych.  Wejście rządu w rolę wydawcy i wprowadzenie do szkół podręcznika dla klas 1–3 wywróciło do góry nogami zasady obowiązujące w nowoczesnych systemach edukacji. Cenę za ten eksperyment zapłacą przede wszystkim uczniowie i nauczyciele Jarosław Matuszewski przewodniczący Sekcji Wydawców Edukacyjnych Polskiej Izby Książki Polska szkoła od wielu lat podlega nieustannym przemianom. Wiele z nich, przynajmniej te dotyczące podstaw programowych i metod edukacyjnych, to naturalna konsekwencja rozwoju i dostosowywania metod nauczania do zmieniającej się rzeczywistości. Natomiast dalsza część to wynik przemian organizacyjnych. Nie jest rolą wydawcy edukacyjnego oceniać decyzje poszczególnych...