Zgazowanie węgla, czyli czysta energia

Polityka energetyczna Polski, jako całościowa wizja na najbliższe kilkadziesiąt lat, powinna być swoistą mapą drogową dla wszystkich spółek energetycznych i chemicznych, realizujących strategiczne interesy kraju. Powinniśmy być więc nie tylko otwarci na rozwój połączeń międzynarodowych, takich jak korytarz norweski, ale przede wszystkim dbać o własne zasoby energetyczne. Jak podkreślają eksperci, szansą na zapewnienie Polsce bezpieczeństwa energetycznego jest nowoczesna technologia zgazowania węgla

W ostatnim czasie na nowo rozgorzała dyskusja na temat bezpieczeństwa energetycznego Polski. Rozważane jest stworzenie w naszym kraju hubu gazowego (węzła handlowego) dla Europy Centralnej i Wschodniej i realizacja tzw. korytarza norweskiego. Wkrótce ruszy praktycznie gotowy już Terminal LNG w Świnoujściu, określany jako Gazoport, umożliwiający odbieranie skroplonego gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego miejsca na świecie. Jak podkreślają jednak eksperci, nie mniej ważne od otwierania się na połączenia międzynarodowe jest dbanie o własne zasoby energetyczne.
Drogi węgiel, tani gaz
Musimy pamiętać, że na całą Unię Europejską przypada zaledwie 0,9 proc. światowych udokumentowanych zasobów gazu ziemnego. Wynika z tego, że w kolejnych latach kraje UE będą w coraz większym stopniu uzależnione od dostaw gazu z krajów pozaeuropejskich, w tym także z krajów objętych dużym ryzykiem politycznym. W Polsce zasoby bilansowe złóż węgla kamiennego (zdatnego do eksploatacji) wynoszą ok. 48,5 mld ton, z czego ok. 75 proc. stanowią węgle energetyczne. Według aktualnych prognoz na najbliższe 10–15 lat, podaż węgli zagranicznych będzie tak duża, że ceny węgla będą znacznie niższe od cen gazu ziemnego (biorąc pod uwagę porównywalne jednostki kaloryczne).
Jak podkreślają eksperci, produkcja przemysłowa na bazie rodzimego węgla i energii elektrycznej ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale musi jednak...
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: