Zaostrzenie ustawy antyaborcyjnej jest korzystne dla kobiet

Zmiany zakładające, że będzie można pociągnąć do odpowiedzialności prawnej osobę, która świadomie spowoduje śmierć dziecka nienarodzonego, nie oznaczają zamykania w więzieniu matek, które dopuściły się takiego czynu. Oznaczają za to ochronę kobiet ciężarnych przed zmuszaniem ich do ciężkiej pracy przez pracodawcę i mają skłonić lekarzy do większej uważności. Mówienie, że kobieta będzie ścigana przez prokuratora za to, że poroni, to brednie – zapewnia mec. Jerzy Kwaśniewski

Kobiety ścigane przez prokuratora, ponieważ poroniły, albo umierające, ponieważ ciąża wyklucza leczenie – taką wizję proponowanych przez Państwa zmian prawnych dotyczących aborcji roztaczają lewicowe środowiska związane z Partią Razem. Czy ma ona uzasadnienie?
Absolutnie nie. Kolportowanie takich nieprawdziwych informacji ma – moim zdaniem – źródło w ogromnej niechęci do ochrony życia dzieci poczętych. Szczęśliwie Polacy w dużej mierze opowiadają się za prawem do życia dla każdego dziecka. To prawo gwarantuje również konstytucja. Problem jednak polega na tym, że w pewnych okolicznościach, wbrew porządkowi konstytucyjnemu, ustawa zezwala na uchylenie prawnej ochrony życia. My zaś chcemy doprowadzić do sytuacji, w której prawo opiera się na ogólnoludzkich normach głoszących, że godność człowieka i samo prawo do ochrony życia są nienaruszalne, niezbywalne i wrodzone. Tak głosi art. 30. konstytucji. W związku z tym prawo do życia nigdy nie powinno być uchylane. A rolą państwa jest tak skonstruować rozwiązania prawne, by nie pojawiały się kolizje między przepisami ustawy a prawem do życia. Jeśli wiemy, że życie ludzkie liczy się od poczęcia, a o tym medycznym kryterium mówi choćby orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997 roku, jak można godzić się na to, by w pewnych sytuacjach możliwe było jednak zabicie dziecka? A próby wyznaczania innego niż poczęcie początku życia ludzkiego prowadzą do takich pomysłów jak uznawanie, że z człowiekiem mamy do...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: