Kontrowersje wokół rządowego elementarza

Na przestrzeni ostatnich lat szkolnictwo w Polsce poddane zostało reformom, które zasadniczo wpłynęły na jego dzisiejszy obraz. Jedną z nich była wprowadzona w 2014 roku reforma podręcznikowa, gwarantująca uczniom darmowe książki. Niestety szczytna idea w konfrontacji z rzeczywistością przegrała na rzecz nieprzemyślanych rozwiązań – czytamy w opublikowanym na początku kwietnia stanowisku Instytutu Jagiellońskiego

Rządowy elementarz, który miał być remedium na wszelkie bolączki, okazał się wyborem, który w dłuższej perspektywie może nieść ze sobą opłakane skutki, zwłaszcza jeśli chodzi o poziom wiedzy zdobytej za jego pomocą. Dodatkowo dzieli on uczniów na
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: