Zmarginalizować agenturę wpływu

Patriotyczna tożsamość to dopiero fundament, na którym trzeba zbudować silne instytucje, dobrze finansowane, sprawnie zorganizowane i skutecznie przebijające się z dobrym obrazem o Polsce. Tkwienie pomiędzy Niemcami a Rosją nakłada na nas obowiązek stworzenia kontrwywiadu obywatelskiego, który będzie potrafił wskazać agentów wpływu ukrywających się pod płaszczem apolitycznych ekspertów i wszechstronnych autorytetów - O sposobach wykrywania i zwalczania dezinformacji z dr. Rafałem Brzeskim rozmawia Jakub Augustyn Maciejewski

Czym różni się dezinformacja od kłamstwa?
Niczym. Każda dezinformacja jest kłamstwem, żyjemy w cywilizacji kłamstwa.
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: