Pierwszy niepodległy prezydent niepodległej Polski. Wybór myśli z przemówień i wywiadów

„Nie mam wątpliwości, że jestem przeszkodą w odbudowie państwa, w którym wszystko, co było najgorsze w III RP, miałoby powrócić w pełnej chwale. Mam jednak satysfakcję z tego, że jestem prezydentem z woli wyborców, którzy wykazali się wielką samodzielnością, przeciwstawiając się fali nieprawdziwych ataków na mnie” – mówił śp. prezydent Lech Kaczyński w 2008 roku w rozmowie z „Gazetą Polską”. Poniżej prezentujemy wybór myśli z przemówień i wywiadów prasowych śp. prof. Lecha Kaczyńskiego z okresu, gdy obejmował urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

NIEMCY
„Jeżeli mówimy o początkach naszej historii, o okresie Mieszka I, bitwy pod Cedynią, Bolesława Chrobrego, Mieszka II z najazdem na Niemcy, o okresie, kiedy po raz ostatni w Krzyszkowie było złożenie hołdu lennego przez Bolesława Kędzierzawego w 1157 roku, to my przez cały czas mówimy o Niemczech. Oczywiście była to pewna kontynuacja tradycji europejskiej związanej z uniwersalizmem cesarstwa rzymskiego. Pamiętajmy, że ciągle jeszcze istniało cesarstwo wschodnie, istniało i długo miało istnieć. Jeżeli idzie o cesarstwo zachodnie, to pierwszą próbą odbudowy było państwo Karola Wielkiego, czyli rok 800, koronacja na cesarza. Natomiast Niemcy, kiedy się z nimi rozmawia, uważają, że w istocie utworzyli swoje państwo dopiero wraz z cesarstwem już niemieckim w roku 1871, czyli zaledwie 138 lat temu; że dopiero wtedy, gdy wokół Prus, ale bez Austrii, zjednoczyło się ówczesne cesarstwo – to cesarstwo, którego nie możemy wspominać dobrze, Polakom nie wolno go dobrze wspominać – że dopiero od tego momentu mamy historię Niemiec. Tak więc mamy tutaj pewną konfuzję. My to widzimy inaczej, Niemcy widzą to inaczej”.
Wykład wygłoszony podczas spotkania ze studentami w Gorzowie Wielkopolskim, 1 kwietnia 2009 r.

„Polityka Niemiec to skomplikowany węzeł interesów. Z jednej strony mamy rząd koalicyjny, w którym jedna z partii jest nastawiona na bardzo bliskie...
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: