Siła, wiara, nadzieja

Tytułowa triada to odwołanie do trójkolorowego sztandaru Węgier, w którym czerwień, biel i zieleń miały symbolizować te właśnie wartości. Czy nie nasuwa się od razu pewna analogia do tak bliskiego polskiemu sercu wezwania: „Bóg, Honor, Ojczyzna”? Nic dziwnego, polska i węgierska droga do niepodległości miały wiele podobieństw, a nasze losy w historii niejednokrotnie się splatały

 „[…] Szukać naszych mogił cienia
Przyjdą synów naszych syny.
Klękną młode pokolenia,
Błogosławiąc ojców czyny.
Przysięgamy! Ty nad nami
Boże sam!
Nigdy już niewolnikami
Nie być nam”.
Sándor Petöfi „Pieśń narodowa”
(tłum. Julian
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: