Albo będą święci, albo męczennicy

Zagnieżdżona w kulturze niezdolnej do odróżnienia prawdy od fałszu polityczna poprawność niszczy w tej chwili nawet instynkt samozachowawczy Europejczyków

Oświecenie narzuciło naszym współczesnym wizję średniowiecza jako wieków ciemnych. To smętna, ciemna manipulacja. Bo to wtedy kultura europejska była integralna. Od romantyzmu inteligenci tęsknie spoglądają na aborygenów czy buddystów. Bo widzą ich jako osoby zintegrowane. Dla polskich inteligentów z końca XIX w. górale byli tacy wartościowi, bo baca jest integralny. I inteligent patrzył na niego z zazdrością. Inteligent przeżywa swoje życie albo jutro, albo wczoraj. A baca siedzi, gdzie siedzi, żyje tym, co jest tu i teraz, jest tym, kim jest, i jest mu z tym dobrze. Aborygen także. Mieszkamy na ziemi jałowej, na ziemi Ulro. Od tak zwanego renesansu wyobraźnia, serce człowieka Zachodu są przeciwstawiane rozumowi. U inteligenta rozum kłóci się z sercem, a u bacy nie. Mamy kryzys kultury, który trwa parę setek lat. Z Wojciechem Wenclem założyliśmy wiele lat temu „Tygodnik Postnowożytny”. Powiedzieliśmy światu, że nowożytność się skończyła. Jest jałowa.
Pogrążyły ją elity. Jan Jakub Rousseau oddał swoje liczne dzieci do przytułku. Po gnostycku uważał, że w ten sposób nie grzeszy, jednocześnie współczuł sobie, że tak poświęca się dla ludzkości. Nowożytni intelektualiści to są dzieciaki w krótkich spodenkach, szurające nóżką przy tablicy, zalecające się inteligencją i erudycją do wszystkich. Współczesna kultura jest przeważnie gównem, choć opakowanym w karmel. A taki Szekspir nie szukał antychrześcijańskiej ideologii i do dziś jego sztuka zmienia życie ludzi.
Cudem jest, że chrześcijaństwo wchłonęło grecką sztukę. Że zinternalizowało katharsis. Z tragedii greckiej człowiek wychodzi oczyszczony. Jej autor zderza dwie istotne wartości, których nie można pogodzić, ale w wyniku perypetii dochodzimy do wniosku, która z tych wartości jest bardziej cenna. Za katastrofą nie idzie...
[pozostało do przeczytania 42% tekstu]
Dostęp do artykułów: