Wędrówka ludów może doprowadzić do rozpadu Unii Europejskiej

Zachód sprzedał nas kiedyś Sowietom i nie ma moralnego prawa do wydawania tak podłej opinii o Polsce. Za sytuację zaistniałą na Bliskim Wschodzie i w Afryce odpowiadają kraje Europy Zachodniej. Polska nigdy nie miała tam kolonii, nie wykorzystywała ich ekonomicznie, nie prowadziła tam wojen. To kraje Europy Zachodniej budowały swoje bogactwo, opierając się na koloniach. I mają teraz tego konsekwencje

Jakie są, Pana zdaniem, przyczyny inwazji muzułmańskich imigrantów na Europę? Od wielu lat przybywali tu imigranci z dawnych kolonii europejskich, ale nie w takiej skali. Mamy już do czynienia z ich exodusem?
Gdybym miał się odwoływać do
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: