Wniosek do TK w sprawie SKOK ograniczony

W związku z tym Komorowski wycofał zastrzeżenia wniesione przez jego poprzednika wobec przepisów ustanawiających nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością SKOK-ów. I pozostawił Trybunałowi do rozpatrzenia zaledwie kilka mniej istotnych artykułów ustawy: „kwestię zgodności z konstytucją przepisów dotyczących pokrywania roszczeń członków kas w przypadku upadłości kas (art. 91 ust. 1 i 2) oraz uregulowań, w których arbitralnie określony jest katalog organów SKOK (art. 17 pkt 1)”. Warto dodać, że Komorowski wycofał zarzuty dotyczące KNF, mimo że raport Banku Światowego nt. SKOK-ów stwierdzał, że kompetencje KNF i KSKOK nie są wystarczająco precyzyjnie określone w ustawie. Zdaniem Andrzeja Dunajskiego, rzecznika Krajowej SKOK, prezydent stworzył tym samym „ryzyko zaistnienia w systemie prawnym przepisów sprzecznych z normami konstytucyjnymi. Nie istnieją żadne uzasadnione powody do gwałtownej ingerencji w sposób funkcjonowania SKOK. Kasy znakomicie dają sobie radę w aktualnej sytuacji rynkowej. Zagrożeniem dla ich stabilnego funkcjonowania może być wprowadzenie sprzecznych z konstytucją, motywowanych politycznie, uchwalonych pod wpływem lobby konkurencyjnych instytucji finansowych przepisów ustawy”. Dunajski zapowiedział także, iż „Krajowa SKOK będzie dążyć do poddania weryfikacji przez TK wycofanych przez prezydenta Bronisława Komorowskiego przepisów ustawy o SKOK skierowanych tam przez śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. Jak do tej pory Trybunał nie wydał żadnego rozstrzygnięcia w odniesieniu do marcowego wniosku Komorowskiego dotyczącego częściowego cofnięcia wniosku wniesionego przez prezydenta Kaczyńskiego w sprawie zaskarżenia ustawy o SKOK-ach z 2009 r.

Janusz Szewczak
główny ekonomista SKOK:

Decyzja prezydenta Komorowskiego jest zaskakująca i szkodliwa, wszystko wskazuje, że podjął ją pod wpływem lobby bankowego. SKOK-i są solą w oku banków komercyjnych. Przypomnę, że Polska nie ma własnego sektora bankowego –...
[pozostało do przeczytania 31% tekstu]
Dostęp do artykułów: