Rząd robi z policjantów poborców podatkowych

Informacja, że pieniądze uzyskane z mandatów drogowych zostaną wykorzystane na finansowanie planowanych przez państwo inwestycji, wygląda niepokojąco w zestawieniu z tym, że Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju założyło „aplan wykonania” co najmniej 1,7 mln mandatów drogowych w 2015 r. – Policjanci będą teraz wykorzystywani jako poborcy podatkowi, zamiast zajmować się przede wszystkim dbaniem o bezpieczeństwo na drogach – mówi nam poseł PiS-u Andrzej Adamczyk, wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Infrastruktury

Mandaty i inne kary nakładane na kierowców i pozostałych uczestników ruchu drogowego są istotną pozycją w budżecie państwa. Potwierdzają to dane Ministerstwa Finansów. Jak poinformowała nas rzecznik prasowa MF Wiesława Drożdż, wpływy z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, czyli po prostu z mandatów, które nakłada policja, wyniosły w 2014 r. 580,8 mln zł. Drożdż dodała także, że przewidywano, iż będzie to 627,1 mln zł. Zapewniła też, że plan na 2015 r. jest niższy w porównaniu z rokiem poprzednim.
Ponadto budżet państwa zasilają także kary nakładane przez Inspekcję Transportu Drogowego, podległego Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju (w ub.r. GITD wystawił mandaty karne na łączną kwotę ponad 132 mln zł, w tym z fotoradarów). Natomiast wpływy z mandatów drogowych, uzyskiwane przy użyciu fotoradarów, obecnie stanowią dochody Krajowego Funduszu Drogowego (nie zasilają więc budżetu państwa).
– Już w planowanych wpływach budżetu na 2013 r. była wyznaczona kwota ponad 1,1 mld zł z mandatów drogowych. Po dyskusji w parlamencie kwota ta została ostatecznie zmniejszona, jednak pokazuje to kierunek i sposób myślenia obecnych władz, jak traktują one kierowców – przekonuje poseł Jerzy Szmit (PiS) z sejmowej Komisji Infrastruktury.
Polityk podkreśla zarazem, że przez osiem lat rządów PO–PSL polityka wobec kierowców na drogach była wręcz represyjna. – Mam na myśli podnoszenie wysokości mandatów i...
[pozostało do przeczytania 79% tekstu]
Dostęp do artykułów: