Kazimierz Wielki może się schować

Jak obliczył GUS, poziom ubóstwa wzrósł w Polsce z 7,4 proc. w 2012 r. do 12,8 proc. w 2013 r.

Konkurują dwie opowieści o Polsce. PO twierdzi, że od czasów Kazimierza Wielkiego nie było nad Wisłą tak dobrze jak dziś. Opozycja mówi o zaniku państwa, odprzemysłowieniu i kolonizacji kraju oraz o tragicznej sytuacji życiowej, w jakiej znajduje się większość Polaków. Najgorszy jest zaś, według mnie, zanik nadziei. W 2012 r. samobójstwo w Polsce popełniło 5791 osób. W 2013 r. skutecznie targnęło się na życie 8579 Polaków. Oto miara sukcesu PO.
„Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten zdradza swój naród” – mówił lata temu Hipolit Cegielski.
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: