Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Kim pan jest, panie Sierow?

Dodano: 12/03/2024 - Nr 11 z 13 marca 2024

70 lat temu, 13 marca 1954 roku, dekretem Rady Najwyższej ZSRS powołano do życia Komitet Bezpieczeństwa Narodowego, czyli KGB, na którego czele stanął Iwan Sierow, jedna z najbardziej złowrogich postaci sowieckiego aparatu bezpieczeństwa. „Stalinowski kat Polski” – jak nazwał go jego biograf, rosyjski historyk Nikita Pietrow.

Przeprowadzona przez partyjną wierchuszką reforma powołująca KGB była wynikiem ogólnych zmian, jakie zaczęły się w Związku Sowieckim po śmierci Józefa Stalina w marcu 1953 roku. Z partyjnej walki buldogów zwycięsko wyszedł Nikita Chruszczow, który objął stery komunistycznego państwa i partii. Przegrał, tracąc stanowisko i życie, wieloletni wszechwładny szef bezpieki – Ławrientij Beria. Powołanie KGB nie było żadną rewolucyjną zmianą w strukturach państwa i władzy sowieckiej. Ot, jedni towarzysze zastępowali innych, którzy niekiedy zwyczajowo tracili życie lub stanowiska. Mogły się zmieniać metody czy skala podejmowanych działań i represji, ale cel był

     
10%
pozostało do przeczytania: 90%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze