Jaruzelski i fałszerstwa przy urnach

Czy Państwo wiedzieli, że „człowiek honoru” gazety Michnika – ten, którego specjaliści od relatywizowania wydarzeń z historii najnowszej ze wszystkich sił bronili przed odpowiedzialnością za zbrodnie – zaczynał karierę polityczną od ochrony pierwszego w PRL referendum, koncertowo sfałszowanego przez towarzyszy polskich i sowieckich? Tak, tak, Wojciech Jaruzelski, jeszcze jako tajny współpracownik Informacji Wojskowej ps. Wolski, brał udział w operacji, którą w jego życiorysie opisano bardzo enigmatycznie – że w czerwcu 1946 r. podległe mu oddziały ochraniały obwodowe komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia referendum ludowego i że bezpośrednio potem Jaruzelski otrzymał awans na stopień kapitana.

Za co mógł awansować? Odpowiedź daje choćby Wikipedia, która tak opisuje akcję stalinowskiego reżimu: „Dla potrzeb przeprowadzenia i ochrony sfałszowanego referendum Biuro Polityczne PPR powołało w marcu 1946 Państwową Komisję Bezpieczeństwa, której zadaniem była m.in. likwidacja podziemia niepodległościowego i skrytobójcze mordowanie polityków PSL”. Dalej dowiadujemy się, że operację sfałszowania referendum nadzorowała zainstalowana w Warszawie ekipa funkcjonariuszy sowieckich służb specjalnych. Wspólnie z funkcjonariuszami polskimi „sporządzili ponownie 5994 protokoły komisji obwodowych i podrobili 40 tys. podpisów członków komisji wyborczych. (...) Fałszerstwa miały różne formy. Przy głosowaniu funkcjonariusze MBP i MO obstawiali urny, a następnie wymieniali lub przerabiali głosy w drodze z komisji obwodowych do okręgowych”.
Czyż to nie brzmi znajomo?
A czy wiedzieli Państwo, że w styczniu 1947 r. ten sam Jaruzelski, ps. Wolski, został zastępcą przewodniczącego komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Ustawodawczego? Sfałszowanych przez aparat podporządkowanego Moskwie MBP, przy bezpośrednim udziale funkcjonariuszy NKWD, metodami wypróbowanymi we wcześniejszym referendum? Wspomniane internetowe źródło podaje: „Wybory zostały...
[pozostało do przeczytania 18% tekstu]
Dostęp do artykułów: