Odcinkowe konfrontacje

W latach 1980–1981 władze PRL nie tylko szykowały się do siłowej rozprawy ze społeczeństwem, a dokładniej jego zbuntowaną częścią, ale też usilnie szukały pretekstu do wybuchu konfliktu, by go propagandowo uzasadnić. Temu służyła m.in. taktyka „odcinkowych konfrontacji”

Tę taktykę sformułowano po raz pierwszy pod koniec grudnia 1980 r., podczas posiedzenia Sztabu Operacji „Lato 80” (specjalnego ciała utworzonego w MSW 16 sierpnia 1980 r. „dla koordynowania zintensyfikowanych działań jednostek resortu spraw wewnętrznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa, ładu i porządku publicznego w kraju”). Sztab ten, na czele którego stał wiceminister spraw wewnętrznych
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: