Gazeta Polska patriotów

Powołana do życia w 1826 r., codziennie informowała swoich czytelników o wydarzeniach krajowych i zagranicznych. W pierwszych latach istnienia zajmowała się patriotyczną publicystyką. Podczas narodowych zrywów była głównym medium przedstawicieli nurtu niepodległościowego

W międzywojniu, po ponad 20 latach przerwy, za sprawą oficera, polityka i publicysty Adama Koca „Gazeta Polska” ponownie zajęła znaczącą pozycję na polskim rynku prasowym. Powstała z połączenia „Epoki” i „Głosu Prawdy”, będącego czasopismem o profilu społeczno-politycznym, którego redaktorem naczelnym był wybitny publicysta i polityk Wojciech Stpiczyński, jeden z najzagorzalszych zwolenników marszałka Józefa Piłsudskiego.

Sanacja, czyli ozdrowienie
Pierwszy numer dziennika ukazał się 30 października 1929 r. W artykule wstępnym reaktywowanej „Gazety Polskiej” odbiorcy mogli przeczytać: „Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy wydawnictwo pisma codziennego pt. »Gazeta Polska«, którego kierownictwo naczelne objął red. Adam Koc. »Gazeta Polska« starać się będzie wszechstronnie traktować wszystkie przejawy życia. Będzie to więc dziennik informacyjny, poświęcony zagadnieniom politycznym, gospodarczo-ekonomicznym, oświatowym, kulturalnym i literackim. Szeroka sieć stałych współpracowników we wszystkich większych ośrodkach polskich pozwoli »Gazecie Polskiej« utrzymywać szybki, stały i żywy kontakt z całem terytorium Rzplitej przy szerokim uwzględnieniu interesów wszystkich dzielnic Polski. Właśni korespondenci w stolicach światowych umożliwią czytelnikom »Gazety Polskiej« trafne orientowanie się w ważniejszych wydarzeniach zagranicznych. »Gazeta Polska«, traktująca żywo i wszechstronnie przejawy życia naszego, staje się niezbędnym codziennym towarzyszem wszystkich tych, którym drogi jest rozwój Polski i którzy do tego rozwoju pragną się przyczynić”.

Jednym z głównych celów, jaki postawił sobie założyciel „Gazety Polskiej”, a właściwie...
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: