Sankcje mają sens Rosja już je odczuła

Niedawne zajęcie Krymu i inwazja na wschodniej Ukrainie, wcześniejszy atak na Gruzję oraz trwająca od lat okupacja mołdawskiego Naddniestrza nie pozwalają nam żywić żadnych złudzeń co do bezpieczeństwa niepodległych państw sąsiadujących z Rosją. Tu fakty są niezaprzeczalne: Rosja, gdy tylko ma taką możliwość, stara się powiększać strefę swoich wpływów politycznych, ekonomicznych i wojskowych. Raz zdobytej przewagi strzeże później bezlitośnie, również angażując swoje siły zbrojne, łamiąc przy tym wszystkie międzynarodowe konwencje i prawa

Tylko przez ostatni miesiąc Rosja groziła już interwencją wojskową dwóm kolejnym krajom regionu, które zaczęły prowadzić
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: