Turecka przyszłość Krymu

Coraz częściej w Azji Środkowej, Rosji i Turcji mówi się o świecie kultury turańskiej. Określa się nią narody o wspólnych tureckich korzeniach i kulturze, posługujące się językami tureckiej grupy językowej. Zamieszkują one teren ciągnący się od Azji Mniejszej przez Kaukaz, Azję Środkową, południową Syberię do Czukotki

Mniejszości narodowościowe wywodzące się z kultury turańskiej znajdziemy również w Chinach i na Bliskim Wschodzie. W ostatnich latach integrują się one kulturowo, biznesowo i politycznie. Działania asymilacyjne omawiane są m.in. na corocznym szczycie państw tureckojęzycznych. Oprócz tego pojawiają się podczas debaty plany stworzenia wspólnej armii, a nawet federacji państw. W świetle wydarzeń na Krymie ta idea będzie miała szansę realizacji. Turcja dała wyraźny sygnał Moskwie, że ma zamiar bronić swoich „braci”, znajdujących się w granicach Federacji Rosyjskiej.

Turański świat
Kraje zamieszkane przez narody tureckojęzyczne to Turcja, Azerbejdżan, Kazachstan, Turkmenistan, Kirgistan, Uzbekistan, wiele republik autonomicznych Federacji Rosyjskiej, jak Ałtaj, Baszkiria, Kabardo-Bałkaria, Karaczajo-Czerkiesja, Jakucja, Tatarstan, Tuwa, Republika Chakasja, Czuwaszja, Krymska Republika Autonomiczna na Ukrainie, Region Autonomiczny Sinciang-Ujgur w Chinach, Gagauzja w Mołdawii oraz dziesiątki drobnych wysepek na kontynencie euroazjatyckim. Centrum tej wspólnoty znajduje się w tureckiej Ankarze. Do roli lokalnych ośrodków pretendują również stolice Azerbejdżanu i Kazachstanu. Ogólna liczba mieszkańców tych krajów to ponad 200 mln.
Od początku lat 90. ub. wieku państwa tureckojęzyczne zaczęły organizować szczyty, na których powstawały różne stowarzyszenia. Jednym z nich, zrzeszającym 14 tureckojęzycznych państw, jest Międzynarodowa Organizacja Kultury Turańskiej (Türsoy). Założona została w 1992 r., kiedy ministrowie poszczególnych krajów postsowieckich i Turcji wyraziły zgodę na współpracę w...
[pozostało do przeczytania 60% tekstu]
Dostęp do artykułów: