Cyryl jak Cyryl

Zapominano, że ofiary zabijano właśnie dlatego, że były Polakami, a nie ze względu na przynależność klasową czy polityczną. Uzasadniając działanie miejscowych, podkreślano, że Miedwiediew nie mógłby złożyć kwiatów pod tablicą naruszającą w swej treści doktrynę państwową Rosji, tak jakby także w sensie prawnym, a nie jedynie faktycznym była ona kontynuatorem sowieckiego imperium. Troska ta niewiele jednak była warta, bo okazało się, że można złożyć kwiaty pod brzozą, a nie pod tablicą. Wskazywano też, że od listopada trwała korespondencja dyplomatyczna pomiędzy ministerstwami spraw zagranicznych obu krajów i Polacy doskonale zdawali sobie sprawę z rosyjskich obiekcji. Wreszcie przywoływano przykłady naszych not dyplomatycznych i usuwanie tablic sławiących UPA, a umieszczanych bez naszej zgody w Bieszczadach przez przybyłych do Polski Ukraińców. Wszystkie te argumenty padały w dyskusji w obu znaczeniach słowa „padały”. Po pierwsze, stosowała je często i na wyprzódki salonowa propaganda, a po wtóre padały one wszystkie pod ciężarem faktu podmienienia tablicy w noc poprzedzającą przybycie pod smoleński kamień przedstawicieli części rodzin ofiar katastrofy. Gdyby podmianki dokonano w listopadzie, grudniu, a nawet w kwietniu, to po przekazaniu polskiemu MSZ dokładnej daty tej operacji argumenty obrońców Kremla mogłyby się ostać, a tak cała sprawa dała tylko kolejny oręż przeciwnikom klęczącej polityki wobec Rosji. Powstaje pytanie o przyczyny osłabiania przez Moskwę skrzydła narodowej amnezji w polskiej polityce. Podejrzewam, że w walce Rosji i Niemiec przeciwko wybiciu się Polski na pozycję energetycznego mocarstwa dzięki złożom gazu łupkowego sąsiedzi nie cofną się przed osłabianiem wszystkiego, co z pochodzenia polskie, nawet frakcji Tuska czy – zwłaszcza – Komorowskiego. Czekają nas w kontaktach z Rosją i Niemcami rzeczy, o których się nawet największym pesymistom nie śniło. Pamiętajmy więc zawsze, że Cyryl jak Cyryl, ale naprawdę groźne będą metody.
[pozostało do przeczytania -0% tekstu]
Dostęp do artykułów: