Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Dlaczego musieli zginąć?

Dodano: 26/04/2023 - Nr 17 z 26 kwietnia 2023

Nawet przy wielkim optymizmie trudno liczyć, że szybko otrzymamy pełną informację na temat zamachu w Smoleńsku. Nadzieje, że pojawi się nowy Borys Jelcyn i otworzy archiwa, są mikroskopijne.

Pozostają nasze badania i domysły. Początkowo rozważałem wersję celo-wego doprowadzania do katastrofy. Ale rozpad samolotu na ziemi nie gwarantował zama-chowcom pełnego sukcesu. W podobnych wypadkach ofiar było niewiele, a wizja, że Kaczyń-ski by przeżył i stał się wybrańcem opatrzności, byłaby dla Moskwy i jej popleczników praw-dziwą katastrofą. Wybuch nie pozostawiał niczego przypadkowi. Ci, których wojna na Ukrai-nie ostatecznie przekonała, mają do wyboru dwie motywacje. Pierwsza to charakter Władi-mira Władimirowicza, który już po Tbilisi „zapisał Kaczyńskiemu śmierć w duszy”. Przemó-wienie na Westerplatte tylko utwierdziło go w zbrodniczych zamiarach. Jednak, moim zda-niem, emocje stanowią tu czynnik ważny, acz drugorzędny. Lech Kaczyński przeszkadzał dyk-tatorowi

     
55%
pozostało do przeczytania: 45%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze