Między prowokacją a konfrontacją

Myśląc o Siwcu, Pileckim i „Ince”, nie chce mi się wierzyć, że polska klasa rządząca jest suwerenna.
 
Dzieci poszły do szkoły. A w szkole coraz więcej lektur fantasy, coraz mniej pielęgnujących patriotyzm. Czy polska szkoła jest w rękach wrogów polskości?
 
Jeśli tracimy szkołę, jeśli ogranicza się dostęp do literatury, musimy jak najwięcej mówić naszym dzieciom  o polskich bohaterach.
 
Ryszard Siwiec w obecności przywódców PZPR, dyplomatów i 100-tysięcznej publiczności, w trakcie dożynek na Stadionie Dziesięciolecia, dokonał samospalenia w proteście przeciwko interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji. Oblał się rozpuszczalnikiem i
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: