Polityczny rozpaczliwiec

W politycznym rozpaczliwcu bezładne ruchy można pogrupować w dwu kategoriach – działania HGW i jej otoczenia oraz medialna nadbudowa całej akcji ocalenia prezydenty.
 
Pewnie do końca moich dni nie zapomnę instruktora pływania z jego cierpkimi i ironicznymi uwagami, którymi wypełnione były dwie lekcyjne godziny, spędzane w każdym tygodniu piątej klasy szkoły podstawowej na basenie Polonii. Gdy oceniał styl, w którym usiłowałem bronić się przed utonięciem, najczęściej nie proponował nazywania go ani dowolnym, ani crawlem, lecz używał wytworzonego przez siebie neologizmu – „rozpaczliwiec”. Miał rację. Trudno było lepiej określić tę bezładną, rozpaczliwą machaninę kończynami, podjętą w panicznym strachu przed śmiercią, przez małego, bezradnego chłopca. To określenie przypomniało mi się w ostatnich dniach. Nie ma bowiem lepszej nazwy na próbę uniknięcia losu politycznego topielca, zalanego falą zasłużonej krytyki, podejmowanej zarówno przez samą Hannę Gronkiewicz-Waltz (HGW), jak i jej partyjnej towarzyszki i towarzyszy, a zwłaszcza usłużnych dziennikarzy z prorządowych mediów. W tym politycznym rozpaczliwcu bezładne ruchy można pogrupować w dwu kategoriach: działania HGW i jej otoczenia oraz medialna nadbudowa całej akcji ocalenia prezydenty (skoro Mucha to „ministra”, to konsekwentnie: HGW – „prezydenta”).
 
Działania wiceprzewodniczącej PO poważnie trącą o groteskę rodem z filmów Stanisława Barei, bo jak inaczej patrzeć na przejazd miejskim rowerem czy podjętą o piątej rano przejażdżkę zdezorganizowaną na niemal całe wakacje i na nowo „otwartą” jedyną linią warszawskiego metra? Tego wszystkiego dokonuje ktoś, kto do tej pory przez niemal siedem lat trwał zamknięty w ratuszu jak w twierdzy, a dla mieszkańców stolicy miał tylko nieczęste, ale za to skrzekliwe połajanki. Trudności komunikacyjne w Warszawie HGW fundowała nam z powodu swojej kompromitującej niekompetencji tak często, że zamiast „Dnia Pieszego Pasażera” z barejowskiego „Misia”...
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: