Wszyscy jesteśmy pisiorami

Tusk podąża konsekwentnie drogą Pompidou, Nixona czy Gyurcsányego i chlapie językiem na prawo i lewo.
 
Historia ta działa się akademicką paryską wiosną 1968 r. Georges Pompidou dopytywał się swoich informatorów, kim jest jeden z najaktywniejszych studenckich działaczy Daniel Cohn-Bendit. Asystent francuskiego premiera, a niebawem także prezydenta, miał powiedzieć, że to jakiś niemiecki Żyd. Zaiste, „czerwony Dany” urodził się w rodzinie niemiecko-żydowskich emigrantów we Francji. Co prawda, by nie służyć w wojsku, zrzekł się obywatelstwa francuskiego i pozostał przy niemieckim, ale studiował w Paryżu i był – do czasu deportacji do Niemiec – przywódcą paryskiego Maja. Informacje przekazane więc przez premierowskiego doradcę były prawdziwe. Podane zostały jednak w tak skandalicznej, lekceważącej formie, iż niektórzy spekulowali nawet, że choć Pompidou został zdymisjonowany przez prezydenta za całokształt swych majowych osiągnięć, to wymiana zdań na temat Cohn-Bendita miała znaczenie decydujące. Oliwy do ognia dolali jeszcze sami demonstrujący studenci, którzy już następnego dnia nieśli na czele pochodu wielki transparent z napisem: „Premierze Pompidou – wszyscy jesteśmy niemieckimi Żydami!”.
 
Tę historię można odczytywać jak klucz do zrozumienia polityki. Pod każdą szerokością geograficzną politycy – ufający, że są elitą narodu, i w myśl znanego porzekadła, iż każda władza deprawuje, zdemoralizowani powodzeniem osobistym, publiczną rozpoznawalnością i siłą płynącą z poczucia władzy – w prywatnych rozmowach najczęściej wypowiadają się z odrażającym lekceważeniem o rządzonym ludzie, a zwłaszcza o najostrzejszych oponentach politycznych. Dopóki władza jest silna, póki panuje nad rządzonymi w sposób niekwestionowany, takie dialogi nie przedostają się do opinii publicznej. Są bowiem wypowiadane wśród swoich. Problem swoich polega jednak na tym, że póki przywódcy zachowują niekwestionowaną pozycję, ich akolici to ludzie BMW, czyli  – bierni,...
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: