Jawność szczególna

Wśród ważnych postaci polskiego życia publicznego Zbigniew Romaszewski jest osobą wyjątkową. Na jego stronie internetowej zostały umieszczone wszystkie jego publiczne wypowiedzi począwszy od lat 70. Nie sądzę, by wielu innych czynnych polityków zdobyło się na odwagę zamieszczenia „dzieł wszystkich” w domenie publicznej. A senator Romaszewski to zrobił...
 
Zawsze interesował się życiem Polaków. Gdy w 1976 r. przystąpił wraz z żoną do Komitetu Obrony Robotników, zbierał pieniądze i jeździł do represjonowanych do Radomia z konkretną pomocą. Kierował Biurem Interwencji KSS KOR, a potem, gdy już wybuchła Solidarność – Komisją Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność”. Tę
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: