Ballady o Żołnierzach Wyklętych

Polak, co nie chciał zostać Kainem,
Że chciał być wiernym ojczyźnie synem,
Chciał jej wolności w słońcu i chwale,
A że śmiał mówić o tym zuchwale,
Że nie chciał, by go więziono, bito,
Był reakcyjnym polskim bandytą...

O Boże! Chciałbym zapytać Ciebie,
Jakich Polaków najwięcej w niebie?
(...)
Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci
Są tutaj wszyscy polscy bandyci.

Upiory puszczy

Jastrun ukazał swoich rodaków, stawiających zbrojny opór sowietyzacji Polski, zgodnie z dyrektywami partii, do której należał, a więc w duchu czarnej legendy. Patrzą „spode łba”, zatem nie mogą mieć dobrych zamiarów. Co z tego, że
[pozostało do przeczytania 90% tekstu]
Dostęp do artykułów: