Pragnienie prowadzi do spotkania

O doświadczeniu Żywego Boga i przeżywaniu tajemnic Eucharystii w Odnowie w Duchu Świętym
 
Jest Ojciec właśnie na VII Kongresie Odnowy w Duchu Świętym w Częstochowie.

Krajowa Rada Odnowy w Duchu Świętym co roku organizuje spotkanie w Częstochowie. Co piąte jest kongresem całego Ruchu. Przez pierwsze dni modlą się i rozmawiają liderzy i odpowiedzialni za grupy. Ostatniego dnia jest otwarte spotkanie na Wałach Jasnogórskich. Animatorów przyjechało ok. 5 tys. Ale wszystkich uczestników spodziewanych jest 100 tys., a może nawet więcej, bo w tym roku Czuwanie Odnowy w Częstochowie wypadło w samą wigilię Zesłania Ducha Świętego – patronalne święto Ruchu.
 
Czy uczestnicy kongresu są szczególnie przygotowani do przeżywania tajemnic Eucharystii?

Jak najbardziej. Eucharystia stoi w centrum Odnowy, a skoro sama Eucharystia, to i przygotowanie do świadomego jej przeżywania ma uprzywilejowane miejsce. W całym Ruchu chodzi o w pełni świadome podchodzenie do Eucharystii i pozostałych sakramentów.
 
Jak to przygotowanie wygląda?

Jest kilka rodzajów spotkań w cyklu miesięcznym – adoracja, spotkanie modlitewne z katechezą, Eucharystia, dzielenie się w grupach. Przez cały rok organizowane są też dni skupienia. Raz w roku odbywają się dziewięciotygodniowe rekolekcje ewangelizacyjne. We wszystkich tych punktach formacyjnych Eucharystia jest centralnym elementem.

Czy w Ruchu jest też kult Najświętszego Sakramentu poza Mszą św.?

Tak – wspomniana wcześniej adoracja. Jest ona przedłużeniem Eucharystii. W Odnowie często praktykuje się uwielbienie przed Najświętszym Sakramentem bezpośrednio po mszy św. Dziękujemy Chrystusowi Eucharystycznemu, że przyszedł do nas w Najświętszych Postaciach.
 
Czym dla Ojca jest wspólnota?

Osobiście wiele czerpię ze wspólnoty, która jest wsparciem, ale...
[pozostało do przeczytania 63% tekstu]
Dostęp do artykułów: