Powracająca melodyjka

W życiu publicznym ludzie piastujący władzę lub zajmujący pryncypialne stanowiska, wiążące się z pokaźnymi profitami, nie korzystają i nie powinni korzystać z jakichkolwiek domniemań koniecznych w procesie karnym.
 
Poruszanie po raz kolejny problemu niezrozumienia, zarówno wśród polityków, jak i publicystów wypowiadających się w kwestiach stosowania prawa, istoty zasady domniemania niewinności zaczyna należeć do moich ulubionych sportów. Być może moje dotychczasowe teksty poświęcone tej tematyce trafiają jak groch o ścianę. Możliwa jest również niechęć funkcjonariuszy mainstreamowych mediów do poważnego traktowania felietonisty „Gazety Polskiej” bądź – co bardzo prawdopodobne – po prostu nie potrafię jasno wyłuszczyć, o co w sprawie chodzi. Dość że w przypadku zatrzymania kolejnej postaci publicznej (jak ostatnio marszałka województwa podkarpackiego) wciąż pojawiają się głosy, iż należy zakazać pokazywania w mediach elektronicznych owego momentu zatrzymania, a także prasowego nagłaśniania sprawy. Ma to rzekomo skazywać tych ludzi na wieczną infamię, śmierć cywilną, a taka praktyka ma być sprzeczna z zasadą domniemania niewinności.

Trzeba zatem po raz setny przypomnieć, że zasada domniemania niewinności dotyczy wyłącznie postępowania karnego. Istotą domniemania niewinności nie jest bynajmniej konieczność traktowania podejrzanego (tj. tego, któremu postawiono zarzuty) lub oskarżonego (tj. tego, przeciw któremu wystosowano akt oskarżenia) jak kogoś, kto niczego złego z pewnością nie uczynił, w szczególności zaś jak kogoś, kto nie popełnił przestępstwa. Gdy zważy się, że status podejrzanego uzyskuje się na skutek postawienia zarzutów, a wszystkie organy procesowe, zaczynając od prokuratora, a na sędziach ostatniej instancji kończąc, mają obowiązek brać pod uwagę nie tylko okoliczności świadczące o niewinności, ale też o winie osoby podejrzanej lub oskarżonej, konstatacja, że wszyscy aż do etapu prawomocności wyroku skazującego muszą traktować...
[pozostało do przeczytania 43% tekstu]
Dostęp do artykułów: