Jawność

Warto zarejestrować głosy reżymowej prasy i czołowych utrwalaczy platformianej władzy, podniesione w nawiązaniu do pokazowego procesu Katarzyny W., który pokazowym stał się głównie za sprawą oskarżonej, której patologiczne „parcie na szkło” i mechanika funkcjonowania mediów, zwłaszcza brukowych, spowodowały, że sprawa najpierw „zaginięcia”, a potem przyczyn śmierci malutkiej dziewczynki, córki oskarżonej, stała się sprawą publiczną i nic tego już zmienić nie może. Pośród głównych obrońców praw obywatelskich Katarzyny W., w pierwszym szeregu stanęła nestorka peowskich wazeliniarzy – Janina Paradowska. Zawtórowały jej także mniej zasłużone bojowniczki, np. Dominika Wielowieyska. Pierwszym grzechem sędziego Chmielnickiego stało się, wedle medialnych obrońców Katarzyny W., ujawnienie na miesiąc przed rozpoczęciem procesu treści aktu oskarżenia w tej sprawie. Na nic nieśmiałe argumenty, że skoro sprawa odbywa się jawnie, to i tak media zarejestrują w toku rozprawy treść tego dokumentu i ujawnią go opinii publicznej. Na nic argument, że w polskim systemie sądowniczym nie mamy ławy przysięgłych, której doborowi takie ujawnienie mogłoby przeszkodzić. Obrończynie oskarżonej srożą się i oburzają. Interweniują nawet – jak przyznała sędziwa dziennikarka „Polityki” – w Komitecie Helsińskim. Oczywiście bezskutecznie, bo mimo wszystko funkcjonariusze komitetu to nie egzaltowane panienki z dobrych domów, ale przede wszystkim fachowcy znający materię praw człowieka i słusznie niedostrzegający jakichkolwiek naruszeń, których ofiarą miałaby być Katarzyna W.

Kolejnym zarzutem wobec przewodniczącego składu sądzącego, choć decyzję podejmował sąd, a nie samodzielnie przewodniczący, była odmowa wyłączenia jawności rozprawy. Być może pani Paradowska nie wie, że proklamowana przepisami procedury zasada jawności rozprawy jest fundamentem demokratycznego, a nie kapturowego postępowania karnego. W polskiej praktyce brak jawności był szczególnie dojmujący w czasach stalinowskich, a...
[pozostało do przeczytania 21% tekstu]
Dostęp do artykułów: