Projekt obliczony na straty

Program zapowiedziany przez premiera w tzw. drugim exposé, w październiku ub.r., ma stanowić generalne remedium na grożący w tym roku polskiej gospodarce kryzys. Ma więc przede wszystkim na celu utrzymanie tempa inwestycji i wzrostu PKB oraz tworzenie miejsc pracy. A na ostatnim w ub.r. posiedzeniu rząd zgodził się na sprzedaż pakietów akcji PGE, PKO BP, PZU i CIECH w celu sfinansowania tego programu.Atrakcyjne pozory – kredytowanie inwestycji Zgodnie z założeniami programu do Banku...
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: