Projekt obliczony na straty

Program zapowiedziany przez premiera w tzw. drugim exposé, w październiku ub.r., ma stanowić generalne remedium na grożący w tym roku polskiej gospodarce kryzys. Ma więc przede wszystkim na celu utrzymanie tempa inwestycji i wzrostu PKB oraz tworzenie miejsc pracy. A na ostatnim w ub.r. posiedzeniu rząd zgodził się na sprzedaż pakietów akcji PGE, PKO BP, PZU i CIECH w celu sfinansowania tego programu.

Atrakcyjne pozory – kredytowanie inwestycji

Zgodnie z założeniami programu do Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) będą wnoszone wybrane udziały spółek skarbu państwa, z zastrzeżeniem, że MSP utrzyma pakiety kontrolne w spółkach strategicznych. Obecnie wiemy, jak wielkie są pakiety przeznaczone do sprzedaży. Rząd zdecydował o przekazaniu 11,39 proc. akcji PGE SA (62 proc. akcji tej spółki jest własnością skarbu państwa), 8,36 proc. akcji PKO BP SA (skarb państwa ma 40,99 proc. akcji), 10,10 proc. akcji PZU SA (35,18 proc. akcji należy do skarbu państwa) i najwięcej – 37,90 proc. akcji Ciech SA. Wszystkie te akcje łącznie, wg obecnych cen giełdowych, warte są ponad 11 mld zł. Akcje będą przekazywane sukcesywnie do BGK i CSI. Następnie będą sprzedawane, a pozyskane tak środki finansowe mają być podstawą do kredytowania konkretnych inwestycji, czyli przede wszystkim na budowę elektrowni węglowych i gazowych, gazociągów, magazynów gazu, infrastruktury drogowej, kolejowej oraz portowej.
Procedura wykorzystania tych środków przewiduje, że ok.

10 mld zł posłuży podniesieniu kapitału państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego, który ma udzielać kredytów na projekty z programu Inwestycje Polskie. Reszta wpływów ze sprzedanych akcji będzie przeznaczona na wykreowanie kapitału zakładowego CSI. Według resortu skarbu państwa, kapitał CSI docelowo wyniesie do 10 mld zł. Spółka będzie z kolei przejmować udziały w projektach należących do programu Inwestycje Polskie. – Zakładam, że późną wiosną zakończą się wszystkie procedury...
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: