Wielkopolskie zwycięstwo!

Dodano: 22/12/2021 - Nr 51-52 z 22 grudnia 2021
Gazeta Polska
Gazeta Polska

Dodatek historyczny [Powstanie Wielkopolskie]

Partnerem dodatku jest Enea S.A.

[KLIKNIJ i POBIERZ DODATEK w wersji PDF]

Jednym z najsilniejszych ciosów, jakie zadali nam zaborcy w trakcie trzech rozbiorów, było rozbicie ziem Rzeczypospolitej – nie tylko ich fizyczne zniewolenie i zabranie, lecz także przypisanie do trzech odrębnych mocarstw, trzech odmiennych kultur.

Próby zniemczania czy rusyfikowania polskiej ludności stanowiły dla przetrwania polskości największe zagrożenie. Hasłem, które wypisywały na sztandarach kolejne pokolenia powstańców, poza niepodległością i wolnością, była… całość. Innymi słowy, co rozbito i rozdzielono, niech znowu połączy się w jedną Rzeczpospolitą. I być może ten rys jakże pięknego i zwycięskiego powstania wielkopolskiego jest jednym z najistotniejszych – ofiara walki, krwi, najwyższej próby odwaga i poświęcenie, były dowodem wielkiego patriotyzmu Wielkopolan, nieustającej i niewygasłej pomimo dziesięcioleci ucisku niemieckiego, miłości do Ojczyzny. Sam akt natomiast walki o polskość Poznania i Wielkopolski – to był wyraz głębokiego przekonania o tym, że powstająca z grobu wolna Polska musi na nowo być posklejana ze wszystkich dawnych ziem Rzeczypospolitej. Jakżeby mogła istnieć polska państwowość bez Wielkopolski? Gdzież się mieściły pierwsze, najdawniejsze nasze stolice? Gdzie spoczywają szczątki Mieszka i Bolesława? Tysiącletnia historia polskości wpisała się tak głęboko w genetyczny kod Wielkopolan, że w chwili, gdy Polska wchodziła, od listopada 1918 roku, w okres faktycznej walki o swe przyszłe granice – i dyplomatycznej, i zbrojnej – nie wahali się ani chwili i chwycili za broń. 

Tegoroczna rocznica raduje nas jednak tym bardziej, iż dzień wybuchu powstania wielkopolskiego został ogłoszony świętem państwowym. Zapraszamy do specjalnego dodatku, który przygotował dla Państwa z tej okazji zespół tygodnika „Gazeta Polska”. 

Cześć i chwała bohaterom!

Tomasz Łysiak
szef działu HISTORIA
 

     

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze