Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

75. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych

Dodano: 05/10/2020 - Nr 41 z 7 października 2020
W całym kraju uroczyście obchodzono 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbroj-nych, które sformowano 20 września 1942 roku.  Narodowe Siły Zbrojne to konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego, nastawiona na walkę z dwoma okupantami – Niemcami i Sowietami, a także wspierającymi ich polskimi komunistami oraz Gwardią Ludową, Armią Ludową i partyzantką radziecką. W okresie później-szym NSZ brały udział w tzw. powstaniu antykomunistycznym, walcząc przeciw Armii Czer-wonej, NKWD, formacjom Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego) i ludowego Wojska Polskiego. NSZ były największą po Armii Krajowej i Bata-lionach Chłopskich podziemną formacją polityczno-wojskową w okupowanej Polsce. Liczyła około 100 tys. osób. Powstała w sierpniu 1944 roku Brygada Świętokrzyska NSZ była jedy-nym polskim oddziałem w czasie II wojny światowej, który wyzwolił niemiecki obóz koncen-tracyjny w czeskim Holiszowie. Brygada nawiązała też współpracę
     
12%
pozostało do przeczytania: 88%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze