Ryszard Kapuściński

Kluby „Gazety Polskiej”, działające w ruchu społecznym People4Trump, uczestniczyły w rajdzie samochodowym wyrażającym poparcie dla reelekcji Donalda Trumpa.    Małgorzata Bojko tak opisuje to niezwykłe wydarzenie: „»Bikers, Cars and Truckers 4 Trump Road Rally« (Kierowcy motocykli, samochodów oraz ciężarówek dla Trumpa) – pod takim hasłem 17 października bieżącego roku odbył się rajd samochodowy popierający reelekcję Donalda Trumpa na prezydenta USA. Hasło wiecu jest ściśle związane z organizacją People4Trump, która powstała w stanie Pensylwania jako oddolna inicjatywa założona m.in. przez republikańskiego działacza Jima Worthingtona. Z chwilą gdy Donald Trump został wybrany na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ten ruch społeczny podjął się zadania wspierania grup i...
Na początku października odbyła się długo przekładana uroczystość reaktywowania działalności klubu „Gazety Polskiej” w Chicago.  Ze względu na sytuację epidemiczną organizowanie imprez było przez kilka miesięcy niemożliwe. Nowym przewodniczącym klubu „GP” w Chicago został Dariusz Kuczborski, od dawna związany z naszym środowiskiem. Inauguracja odbyła się w kilkuosobowym gronie, by nie naruszyć zasad obowiązujących podczas epidemii. Transmisję na Facebooku śledziło kilkaset osób. Tak się złożyło, że klub zainaugurował działalność dokładnie w dniu, w którym prezydent Donald Trump ustanowił dzień gen. Kazimierza Pułaskiego. Inauguracja odbyła się, co znamienne, podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w USA. Przewodniczący klubu „GP”, Dariusz Kuczborski jednoznacznie udzielił...
Podczas VII Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” z USA i Kanady – online 2020 na specjalnym portalu zarejestrowało się kilkaset osób, które mogły obserwować zjazd i brać w nim czynny udział.  „Pilnujmy Polski” – to główny temat zjazdu i głównie o sprawach polskich rozmawiano na zjeździe, ale dużo uwagi poświęcono również zbliżającym się wyborom prezydenckim w Stanach Zjednoczonych. Zastanawiano się, jak Polonia może się włączyć w kampanię wyborczą prezydenta Donalda Trumpa. Dużo uwagi poświęcono lewicowej ofensywie ideologicznej, która powoli dociera do Polski. To już drugi zjazd, który ze względu na epidemię koronawirusa zorganizowany został wirtualnie. Pierwszym był tegoroczny XV Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” – online, który ze względu na liczbę uczestników zapewne przejdzie do...
W całym kraju uroczyście obchodzono 75. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbroj-nych, które sformowano 20 września 1942 roku.  Narodowe Siły Zbrojne to konspiracyjna organizacja wojskowa obozu narodowego, nastawiona na walkę z dwoma okupantami – Niemcami i Sowietami, a także wspierającymi ich polskimi komunistami oraz Gwardią Ludową, Armią Ludową i partyzantką radziecką. W okresie później-szym NSZ brały udział w tzw. powstaniu antykomunistycznym, walcząc przeciw Armii Czer-wonej, NKWD, formacjom Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego (Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego) i ludowego Wojska Polskiego. NSZ były największą po Armii Krajowej i Bata-lionach Chłopskich podziemną formacją polityczno-wojskową w okupowanej Polsce. Liczyła około 100 tys. osób. Powstała w sierpniu 1944 roku...
Klubowicze „GP” z Bydgoszczy otrzymali dramatyczny list od Polaków z Białorusi, z którymi łączą ich serdeczne relacje dzięki corocznie przekazywanym na Białoruś świątecznym darom. Krystian Frelichowski, przewodniczący bydgoskiego klubu „GP”, od wielu lat organizuje wakacyjny wypoczynek w Polsce dla młodych Polaków ze wschodniej Białorusi, głównie z regionu Mozyrza i Narowli – terenów zabranych Rzeczypospolitej podczas pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku. Co roku klub „GP” z Bydgoszczy organizuje zbiórkę świątecznych darów dla Polaków z Białorusi. Przez te wszystkie lata nawiązały się przyjaźnie, dlatego nikogo nie zdziwił wstrząsający list, jaki Polacy z Białorusi wysłali do Krystiana Frelichowskiego z prośbą o jego rozpowszechnienie. Oto treść listu (zachowana oryginalna pisownia...
W lasach Nadleśnictwa Rybnik w okolicach Smolnicy koło Gliwic odbył się wielozadaniowy bieg młodzieżowy, upamiętniający zwycięską Bitwę Warszawską 1920 roku.  Z inicjatywą uczczenia historycznego wydarzenia w taki sposób wystąpiły: Marta Święcicka, przewodnicząca gliwickiego klubu „GP” im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, jednostka gliwicko-zabrzańska Strzelców Rzeczypospolitej, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach i Fundacja Byłych Żołnierzy i Funkcjonariuszy Sił Specjalnych „Szturman”. Zawody obejmowały dwa biegi, indywidualny szybkościowy na 1920 m i marszobieg patrolowy na spostrzegawczość, który odbył się w czteroosobowych zespołach – inspiracją był pościg wojsk polskich za uciekającym nieprzyjacielem w 1920 roku – młodzież poszukiwała przedmiotów niebędących...
W 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” i podpisania Porozumień Sierpniowych w Polsce i na świecie zorganizowano uroczystości upamiętniające to historyczne wydarzenie.  W 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”, pierwszej w krajach bloku sowieckiego niezależnej od władzy, legalnej organizacji związkowej, i podpisania Porozumień Sierpniowych, w Polsce i na świecie zorganizowano uroczystości upamiętniające to historyczne wydarzenie. We wszystkich uroczystościach uczestniczyli członkowie klubów „Gazety Polskiej”. Polonia ze wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych Ameryki uczciła 81. rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 40. rocznicę utworzenia NSZZ „Solidarność”. Obchody odbyły się z inicjatywy Komitetu Smoleńsko-Katyńskiego, klubów...
Wojna z bolszewikami zjednoczyła wszystkich Polaków, niezależnie od przynależności partyjnej czy wyznania. Tuż po zwycięskich wyborach prezydenckich prezes Jarosław Kaczyński podziękował klubom „Gazety Polskiej”: „Środowisko Prawa i Sprawiedliwości odniosło kolejne zwycięstwo. Ono nie byłoby możliwe bez Państwa głosów i zaangażowania. Pragnę z całego serca podziękować sympatykom Prawa i Sprawiedliwości oraz klubom »Gazety Polskiej« za wsparcie naszego kandydata, prezydenta RP Andrzeja Dudy. Dziękuję za udział w kampanii wyborczej, aktywność obywatelską oraz nadzwyczajną mobilizację”. Kilkadziesiąt lat zakłamywania i dyskredytowania przez komunistów znaczenia Bitwy Warszawskiej, która to batalia uratowała Europę przed komunistyczną rewolucją, nie zdały się na nic. Polacy pamiętają o...
1 sierpnia minęła 76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, największej zbrojnej akcji Armii Krajowej. Członkowie klubów „GP” w Polsce i na świecie oddali hołd bohaterom, którzy stanęli do walki o oswobodzenie Warszawy, biorąc udział w największym niepodległościowym powstaniu w Europie skierowanym przeciwko okupującym Warszawę Niemcom. Powstanie, mające trwać kilka dni, przerodziło się w 63-dniową heroiczną i samotną walkę. Jednocześnie było też próbą przeciwstawienia się nadciągającej okupacji sowieckiej. Podczas walk zginęło około 18 tys. powstańców. Okupanci zamordowali około 180 tys. cywilów. Po latach kłamstw i dezawuowania Powstania Warszawskiego, po raz pierwszy w 2004 roku, dzięki śp. Lechowi Kaczyńskiemu, ówczesnemu prezydentowi Warszawy, zorganizowano uroczyste i godne...
Tak jak w ubiegłych latach, kluby „GP” oddały cześć bohaterom walk o wyzwolenie Wilna podczas operacji „Ostra Brama”.  7 lipca 1944 roku Armia Krajowa rozpoczęła operację „Ostra Brama”, która była kulminacją akcji „Burza” na Wileńszczyźnie i miała na celu samodzielne oswobodzenie Wilna z rąk okupanta niemieckiego. Po wyzwoleniu Wilna Armia Krajowa miała wystąpić wobec Armii Czerwonej w roli gospodarza terenu, a swoją walką udokumentować polskość i nienaruszalność ziem północno-wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej.  Decyzja o wyzwoleniu Wilna przez AK zapadła 12 czerwca 1944 roku, kiedy to gen. Tadeusz Bór-Komorowski wydał rozkaz przygotowania planu wyzwolenia miasta przed wkroczeniem zbliżającej się Armii Czerwonej. Wtedy też dowódca Okręgu Wileńskiego AK, ppłk Aleksander...
Po wygranych przez Andrzeja Dudę wyborach prezydenckich prezes László Csizmadia, w imieniu przedstawicieli narodowych ruchów obywatelskich, pogratulował mu zwycięstwa. W 2012 roku, kiedy rząd Viktora Orbána był najbardziej atakowany przez europejskich polityków, kluby „GP” zorganizowały Wielki Wyjazd na Węgry, który miał być wsparciem dla przemian wprowadzonych przez węgierskiego premiera. Pojechaliśmy w dniu ich święta narodowego, a z nami 10 tys. Polaków. Po zmianie ekipy rządzącej, gdy władzę przejęło PiS, Polska została podobnie zaatakowana jak wcześniej Węgry. Viktor Orbán nie zostawił nas w potrzebie, a węgierscy przyjaciele co roku przyjeżdżają do Polski na Narodowe Święto Niepodległości. Kluby „GP” podpisały z Radą Porozumienia Społecznego (CET) na Węgrzech i w Niecce...
Zwycięstwo prezydenta Andrzeja Dudy to wielki sukces ponad 10 milionów Polaków, którzy pragną Polski suwerennej, bogatej i bezpiecznej.  To zwycięstwo jest również sukcesem tysięcy członków klubów „Gazety Polskiej”, którzy swój czas i pieniądze w ostatnich miesiącach kampanii wyborczej poświęcili marzeniom o Polsce, w której oni i ich dzieci będą się czuli jak w rodzinnym domu. Dlatego nie zważając na zmęczenie, klubowicze od początku kampanii wyborczej pracowali, wierząc w zwycięstwo Andrzeja Dudy. Powiesili tysiące banerów, rozdali setki tysięcy ulotek, uczestniczyli z banerami klubowymi we wszystkich spotkaniach i wiecach popierających ich kandydata, pracowali w komisjach wyborczych. Jednak najbardziej spektakularną akcją było rozdanie dwóch pierwszych wydań „Expressu...
Do ostatnich minut przed ciszą wyborczą drugiej tury wyborów prezydenckich kluby „Gazety Polskiej” wspierały prezydenta Andrzeja Dudę.  W setkach miejscowości w Polsce klubowicze zorganizowali wiece poparcia, powiesili tysiące banerów, rozdali setki tysięcy ulotek. Jednak najbardziej spektakularną akcją było rozdanie dwóch pierwszych wydań „Expressu Wieczornego” w liczbie ponad 1,5 mln egzemplarzy. Od momentu, kiedy wydawca „Gazety Polskiej Codziennie” postanowił wznowić wydawany ponad 20 lat temu w Warszawie „Express Wieczorny”, klubowicze postanowili rozreklamować tę gazetę w całej Polsce. Ta niezwykle popularna popołudniówka będzie ukazywać się w piątki jako dodatek do wydań „Codziennej”. Wcześniej znana była z tego, że najszybciej reagowała na wydarzenia w Warszawie. W dwóch...
W ostatni dzień przed pierwszą turą wyborów prezydenckich kluby „Gazety Polskiej” zorganizowały w całej Polsce wiece popierające prezydenta Andrzeja Dudę.  Wiece to efekt spotkania kilkuset klubowiczów, którzy podjęli taką decyzję na specjalnie zorganizowanej wideokonferencji, której głównym tematem były zbliżające się wybory prezydenckie. Największą manifestację poparcia dla Andrzeja Dudy pod hasłem „Prezydent polskich spraw” kluby „GP” zorganizowały przed pałacem prezydenckim na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. Głównym organizatorem tego wydarzenia był Adam Borowski, przewodniczący warszawskiego klubu „GP”. Do uczestników wiecu za pośrednictwem połączenia internetowego przemówienie wygłosił prezydent Andrzej Duda, który m.in. powiedział: „Jestem Państwu ogromnie za to...
Wszystkie kluby „GP” brały udział w kampanii przedwyborczej prezydenta Andrzeja Dudy. Po dużym sukcesie, jakim okazał XV Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” online, na którym po raz pierwszy zastosowano program pozwalający na wirtualne spotkania klubowiczów na specjalnym portalu, tydzień później zorganizowano wideokonferencję, której głównym tematem były zbliżające się wybory prezydenckie. W wideokonferencji wzięli udział: red. Tomasz Sakiewicz, Beata Dróżdż – przewodnicząca klubu „GP” w Piotrkowie Trybunalskim, Ewa i Ania Wójcik, Tadeusz Antoniak – przewodniczący klubu „GP” w Filadelfii, Maciej Rusiński – przewodniczący klubu „GP” w Nowym Jorku, oraz autor tego artykułu. W spotkaniu uczestniczyło kilkuset klubowiczów, którzy swoje pomysły, pytania, przedstawiali na specjalnym czacie. Temat...
Podczas XV Zjazdu Klubów „Gazety Polskiej” online na specjalnym portalu zarejestrowało się 1,5 tys. osób, aby móc obserwować zjazd i brać w nim czynny udział. W tym roku mija 15 lat od powstania pierwszego klubu „Gazety Polskiej”. Od tego czasu członkowie klubów spotykają się na specjalnie organizowanych zjazdach, które stały się świętem dla całego środowiska związanego ze Strefą Wolnego Słowa. Wszyscy klubowicze z niecierpliwością oczekują zjazdów, wiedząc, że spotkają tam przyjaciół, z którymi porozmawiają szczerze o sprawach polskich, wymienią się pomysłami czy zainicjują wspólne przedsięwzięcia. To także okazja porozmawiania z politykami, którzy decydują o losach Polski. Na zjazd przyjeżdżają ludzie z całego świata, ponieważ w Polsce, Europie, USA, Kanadzie i Australii działa...
Z inicjatywy Adama Borowskiego, przewodniczącego warszawskiego klubu „GP”, przed Sejmem odbyła się manifestacja „Koperta za… operacja wybory”. W dniach 12–14 czerwca 2020 roku odbył się XV Zjazd Klubów „Gazety Polskiej”. W tym roku ze względu na ograniczenia związane z trwającą pandemią koronawirusa spotkaliśmy się w wyjątkowy sposób – online. Członkowie klubów „GP” po raz kolejny udowodnili, że potrafią znaleźć wyjście z każdej sytuacji i spełnili trudne warunki techniczne, umożliwiające udział w tym wyjątkowym zjeździe. Spotkaliśmy się w swoim gronie, w gronie przyjaciół, którym na sercu leży przyszłość Polski. To było ważne spotkanie, które odbyło się tuż przed wyborami prezydenckimi. Naszą służbę dla Polski docenili wyjątkowi goście honorowi, którzy zaszczycili swoją obecnością XV...
Członkowie klubów „Gazety Polskiej”, pomimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią koronawirusa, nie zaprzestali swojej działalności. W dniach 12–14 czerwca 2020 roku odbędzie się XV Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” – online. Pomimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią koronawirusa i możliwością rozprzestrzeniania się epidemii, stosując się ściśle do zaleceń ministra Łukasza Szumowskiego, postanowiliśmy, że w tym roku spotkamy się w zmienionej formule. Spotkamy się online!  Uczestnictwo w Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” to obowiązek, przywilej i zaszczyt. Proszę o tym pamiętać! Tak jak co roku spotkamy się w swoim gronie, w gronie przyjaciół, którym na sercu leży przyszłość Polski. Będzie to ważne spotkanie, tuż przed wyborami prezydenckimi. To wielkie święto dla...
Zjazdy Klubów „Gazety Polskiej” od 15 lat są wielkim świętem środowiska Strefy Wolnego Słowa. W dniach 12–14 czerwca 2020 roku odbędzie się XV Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” – online. Pomimo ograniczeń związanych z trwającą pandemią koronawirusa i możliwością rozprzestrzeniania się epidemii, stosując się ściśle do zaleceń ministra Łukasza Szumowskiego, postanowiliśmy, że w tym roku spotkamy się w zmienionej formule. Spotkamy się online!  Uczestnictwo w Zjeździe Klubów „Gazety Polskiej” to obowiązek, przywilej i zaszczyt. Proszę o tym pamiętać! Tak jak co roku spotkamy się w swoim gronie, w otoczeniu przyjaciół, którym na sercu leży przyszłość Polski. Będzie to ważne wydarzenie, ponieważ odbędzie się tuż przed wyborami prezydenckimi. To wielkie święto dla wszystkich klubowiczów i...
12 maja 1935 r. o godz. 20.45 w Belwederze zmarł Marszałek Józef Piłsudski – jeden z ojców niepodległej Polski.  Polska odrodziła się w 1918 r. po 123 latach zaborów i nieobecności na mapach Europy. Józef Piłsudski to działacz niepodległościowy, dowódca I Brygady Legionów, współtwórca II RP, pogromca Sowietów w roku 1920 r. W jego pogrzebie w Krakowie wzięło udział około 100 tys. osób, kondukt żałobny ciągnął się kilka kilometrów. Na Wzgórzu Wawelskim przemówienie wygłosił prezydent Ignacy Mościcki, który powiedział: „Cieniom królewskim przybył towarzysz wiecznego snu. Skroni jego nie okala korona, a dłoń nie dzierży berła. A królem był serc i władcą doli naszej”. Mszę pontyfikalną celebrował metropolita krakowski Adam Sapieha, później przy dźwiękach dzwonu Zygmunt generałowie...
Kluby „GP” aktywnie uczestniczą w obchodach upamiętniających wybuch Powstań Śląskich. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska była wyjątkowo konsekwentna i skuteczna. Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Powstań Śląskich. Należy pamiętać, że powstania śląskie i Powstanie Wielkopolskie to jedyne polskie zrywy zakończone sukcesem. Jak czytamy w uchwale sejmowej, „Powstania Śląskie są niezwykle ważnymi wydarzeniami historii Śląska i historii Polski. Trzy Powstania Śląskie z lat 1919, 1920 i 1921 niosą przesłanie dla przyszłych pokoleń. Powstańcza walka o powrót do Polski piastowskiego Górnego Śląska cechowała się wyjątkową konsekwencją i skutecznością. Mimo trwającego kilka wieków oddzielenia regionu od reszty ziem ojczystych i stosowania przez niemiecką...
Do akcji wysyłania listów do członków Porozumienia Jarosława Gowina włączyły się wszystkie kluby „GP” w Polsce i na świecie. Choć dziś sytuacja dotycząca wyborów korespondencyjnych jest już jasna, przed tymi rozstrzygnięciami poznański klub „GP” zainicjował akcję wysyłania listów do posłów Porozumienia: „Szanowni Panie i Panowie Posłowie. Członkowie poznańskiego klubu »GP«, zaniepokojeni doniesieniami powielanymi w mediach publicznych, pragną oświadczyć, że są pełni podziwu dla dotychczasowych osiągnięć Zjednoczonej Prawicy w dziele sprawowania władzy w naszym kraju. Jednocześnie, jako wyborcy posłów Zjednoczonej Prawicy, pozwalamy sobie przypomnieć, że mandat swój sprawują Państwo z listy Zjednoczonej Prawicy i tylko w takim charakterze zostali Panie i Panowie Posłowie przez nas...
Poniżej prezentujemy treść wywiadu, jakiego konsul generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki udzielił Jackowi Szklarskiemu, członkowi klubu „Gazety Polskiej” w Filadelfii (USA) i przedstawicielowi Reduty Dobrego Imienia RP oraz Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w USA. Rozmowa miała miejsce 19 marca. Nowe stanowisko i od razu nowe wyzwania przed Panem i Pana współpracownikami, a także przed nami… Zdecydowanie! (…) Dzisiaj mamy sytuację bezprecedensową i ona jest dla nas wszystkich kryzysowa. Mamy do czynienia z dwoma aspektami tego kryzysu. Po pierwsze, Polonię interesuje to, co dzieje się w Polsce. Część chce wrócić do ojczyzny z powodu sytuacji, która bardzo dynamicznie się zmienia w jednym i drugim kraju. My staramy się tym Polakom pomóc najbardziej efektywnie. Przez PLL LOT...
Wielu członków klubów traktuje niesienie pomocy w czasie epidemii jako rzecz oczywistą i udowadnia, że Polacy w tych trudnych dniach zdają egzamin na piątkę. Członkowie klubów, sympatycy i ludzie popierający środowisko Strefy Wolnego Słowa od początku trwania epidemii koronawirusa pomagają wszystkim, którzy potrzebują wsparcia: ludziom samotnym i tym, którzy w nowej, trudnej sytuacji nie mogą sobie poradzić z prostymi sprawami, jakie wcześniej nie sprawiały im żadnego problemu. Po raz kolejny Polacy pokazali, że w chwilach trudnych potrafią się zjednoczyć i działać dla dobra innych. Od piętnastu lat, od kiedy powstał pierwszy klub „GP”, podstawowym celem działania było budowanie Społeczeństwa Obywatelskiego i przez ten cały okres członkowie klubów to robili: bez polityków, lobbystów...
Członkowie klubów w Polsce i za granicą symbolicznie oddali hołd tym, którzy dziesięć lat temu zginęli, lecąc na uroczystości w Katyniu. Pomimo panującej pandemii koronawirusa i ograniczeń w przemieszczaniu się czy przebywaniu w miejscach publicznych, członkowie klubów „Gazety Polskiej” pamiętali o 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej, największej tragedii w powojennej historii Polski. Wszędzie tam, gdzie istnieją kluby „GP”, ich członkowie symbolicznie złożyli hołd tym, którzy dziesięć lat temu oddali życie, lecąc na uroczystości w Katyniu. Warto pamiętać, że to środowisko Strefy Wolnego Słowa od pierwszych dni upominało się o rzetelne wyjaśnienie przyczyn tragedii i wskazanie winnych. To w Krakowie odbył się I Marsz Pamięci w hołdzie ofiarom tragedii, zorganizowany przez tamtejszy...
Po raz kolejny pokazujemy, że potrafimy się zjednoczyć, że pomimo zagrożenia, jakim jest pandemia koronawirusa, nie zapominamy o bliźnich. Członkowie klubów „GP” nie ustają w udzielaniu pomocy ludziom samotnym lub tym, którzy ze względów finansowych nie radzą sobie z sytuacją, w jakiej się znaleźli podczas ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa. Duża część klubowiczów doskonale pamięta lata pierwszej Solidarności i widzą, że empatia, z jaką Polacy odnoszą się do siebie w dzisiejszych trudnych czasach, przypomina im te wspaniałe miesiące, kiedy ludzie wspierali się nawzajem w każdej sytuacji. Pamiętają bezinteresowną pomoc niesioną sąsiadowi czy obcemu człowiekowi na ulicy. Pamiętają, jak ludzie uśmiechali się do siebie i z życzliwością ze sobą rozmawiali. Wtedy to było tak...
Coraz więcej klubów „Gazety Polskiej” włącza się w akcję pomocy ludziom, którzy w związku z panującą epidemią koronawirusa mają duże trudności z zaspokojeniem podstawowych potrzeb. Setki wolontariuszy z klubów „GP” codziennie pomagają i niosą pomoc ludziom, którzy na taką pomoc czekają. Klub Młodych „GP” w Warszawie podjął charytatywną inicjatywę i przekazał na rzecz Domu Samotnej Matki i Dziecka na Pradze Północ słodycze oraz niezbędne środki dezynfekujące. Przedstawiciele klubu tak opisują swoją pomoc: „Słoneczna środa na warszawskiej Pradze, do Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 6/61 puka dwóch wolontariuszy z papierowymi torbami w rękach. W środku duża ilość różnych słodyczy dla najmłodszych, ale również – co w tej sytuacji najważniejsze – pięciolitrowy baniak z...
Klubowicze włączyli się w akcję pomocy wszystkim, którzy są w potrzebie w związku z panującą w Polsce epidemią koronawirusa.   Członkowie klubu „GP” Dzierżoniów II na prośbę wicewojewody dolnośląskiego Jarosława Kresy przygotowali i dostarczyli pomoc na przejście graniczne z Czechami w Kudowie-Słonym. Dzięki sprawnej organizacji przewodniczącego klubu dzierżoniowskiego, Janusza Manieckiego, firma cateringowa Marka Hebdowskiego przygotowała tysiąc kanapek dla funkcjonariuszy Straży Granicznej, celników i kierowców czekających wiele godzin na przekroczenie granicy. Kanapki pakowane po dwie sztuki zostały estetycznie poukładane w papierowych torbach, a organizatorzy pomocy dostarczyli żywność na przejście graniczne, co spotkało się z zadowoleniem i wdzięcznością pograniczników i...
Po raz siódmy w Filadelfii odbyły się uroczystości upamiętniające Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.  Organizatorami uroczystości były: Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego, Stowarzyszenie Weteranów Armii Polskiej (SWAP) w Ameryce Okręg 10, przy wsparciu Stowarzyszenia Domu Polskiego w Filadelfii, i przedstawiciele klubów „Gazety Polskiej”. Tegoroczne uroczystości rozpoczęto mszą świętą w polskim kościele pod wezwaniem św. Jana Kantego w Filadelfii, której przewodniczył franciszkanin, ojciec Jarosław Zachariasz, a koncelebrował ksiądz Konstanty Pruszyński. W homilii ojciec Jarosław, odnosząc się do ewangelicznego obrazu kuszenia Chrystusa, nawiązał do postawy Żołnierzy Niezłomnych. Powiedział, że są oni przykładem dla współczesnego...
W całej Polsce trwa akcja zbierania podpisów poparcia pod kandydaturą prezydenta Andrzeja Dudy w zbliżających się wyborach prezydenckich. Jak zapowiedział szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski: „Naszym celem jest zebranie większej liczby podpisów niż pięć lat temu. Wówczas do PKW trafiło ich ponad 1,5 mln”. Do akcji natychmiast przystąpili członkowie klubów „GP”, którzy w całej Polsce, wszędzie tam, gdzie działają kluby „GP”, rozstawiają stoliki i zbierają podpisy pod kandydaturą prezydenta Andrzeja Dudy. Dobrym przykładem jest okręg 10, w którym w siedmiu miastach powiatowych: Piotrkowie Trybunalskim, Bełchatowie, Radomsku, Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie, Skierniewicach i Rawie Mazowieckiej, na ulicach, lokalnych rynkach rozstawiano stoliki i zbierano podpisy. Jak...
Mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników VIII Wielkiego Wyjazdu na Węgry 2020 jesteśmy zmuszeni do odwołania wyjazdu na uroczystości Narodowego Święta Węgier w Budapeszcie.  Uważamy, że zdrowie Państwa, stres i niedogodności związane z ewentualną kwarantanną są sprawą nadrzędną i nie podlegają jakiejkolwiek dyskusji. Zapewniamy zwrot wszystkich kosztów, jakie ponieśli wszyscy, którzy zgłosili chęć wspólnej podróży specjalnie wynajętym pociągiem. Olbrzymie koszty wynajęcia hoteli i pociągu, jakie już musieliśmy ponieść, wzięli na siebie organizatorzy WWnW i redakcja „Gazety Polskiej”. Dziękuję wszystkim, którzy włożyli bardzo dużo pracy w przygotowaniu WWnW. Poniżej oficjalna informacja, która została wysłana do wszystkich uczestników Wielkiego Wyjazdu na Węgry: Szanowni...
Sala kościoła św. Klemensa, w której odbyło się spotkanie, zapełniła się do ostatniego miejsca tutejszą Polonią. Klub „GP” w Essen zorganizował spotkanie z red. Tomaszem Sakiewiczem i bardem Strefy Wolnego Słowa Pawłem Piekarczykiem. Spotkanie poprzedziła msza św., którą odprawił ks. proboszcz Jerzy Wieczorek. Jednym z gości był prezes Związku Polaków w Niemczech spod znaku Rodła, Józef Malinowski. Spotkanie rozpoczął przewodniczący klubu w Essen, Wojciech Kusy, który po krótkim wprowadzeniu oddał głos zaproszonym gościom. Redaktor Sakiewicz przedstawił aktualną sytuację polityczną w Polsce, tuż przed wyborami prezydenckimi. Mówił o miejscu Polski na arenie międzynarodowej, o zagrożeniach, jakie stwarza polityka Rosji, i znaczeniu reform Prawa i Sprawiedliwości dla przyszłych...
Decyzją kilkunastu tysięcy Polaków skupionych w ruchu klubów „Gazety Polskiej” nagrodą Człowieka Roku Klubów „GP” 2019 uhonorowany został abp Marek Jędraszewski. Nagrodę wręczono na Gali „Gazety Polskiej”, która odbyła się w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Laudację wygłosili: Marta Święcicka – klub „GP” Gliwice, Małgorzata Odyniec – klub „GP” Gdańsk II, Tadeusz Antoniak – klub „GP” Filadelfia (USA), Sebastian Kucharczyk – klub „GP” Starogard Gdański i wyżej podpisany. W laudacji znalazły się m.in. takie słowa:  Ekscelencjo, Szanowni Państwo, coroczna nagroda Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” to najważniejsza ze wszystkich nagród przyznawanych przez nasze środowisko osobom, które w szczególny sposób zasłużyły się dla Polski. To nagroda od członków prawie 500 klubów,...
Słowa najwyższego uznania należą się organizatorom demonstracji w obronie zmian w wymiarze sprawiedliwości, jaka odbyła się przed Trybunałem Konstytucyjnym.  Pod hasłem „Obrońmy naszą suwerenność”, „Kasta? Basta!”, polskimi flagami i banerami klubów „Gazety Polskiej” stanęło ponad 20 tys. osób. To świadczy o determinacji Polaków w dokończeniu reform w sądownictwie, na które czekają ponad 30 lat. Przyjechali ludzie z najdalszych rejonów Polski, byli przedstawiciele klubów „GP” z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, a nawet z dalekiej Australii. Przyjechali ci wszyscy, którzy mają dość łamania prawa przez zdemoralizowaną kastę sędziowską. Decyzja o przeprowadzeniu manifestacji zapadła tydzień wcześniej, dlatego można pogratulować i podziękować organizatorom, że w tak krótkim czasie...
W Waszyngtonie po raz 47. odbył się Marsz dla Życia, w którym – tak jak w ubiegłych latach – uczestniczyły kluby „GP” ze Stanów Zjednoczonych.  Redaktor Małgorzata Bojko tak opisuje to wydarzenie: „Wszystko zaczęło się 22 stycznia 1974 roku, kiedy to działaczka antyaborcyjna Nellie Gray zebrała około 20 tys. ludzi przed Kapitolem w Waszyngtonie na pierwszym Marszu dla Życia, aby zaprotestować przeciwko uchwalonej rok wcześniej ustawie Sądu Najwyższego o prawie do aborcji na żądanie. Tegoroczny Marsz dla Życia był pod wieloma względami wyjątkowy. Wśród 300 tys. Amerykanów przybywających z innych stanów USA nie zabrakło akcentu polskiego. Do Waszyngtonu przyjechała ponad 40-osobowa grupa Polaków mieszkających na emigracji, skupiona wokół Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown....
Mija osiem lat od pierwszego wyjazdu klubów „Gazety Polskiej” na uroczystości Święta Narodowego w Budapeszcie. Inicjatywę, która otworzyła nowy rozdział stosunków i przyjaźni między Polakami i Węgrami, nazwaliśmy wtedy Wielkim Wyjazdem na Węgry, nie przypuszczając, że razem z nami pojedzie ponad 10 tys. Polaków. To właśnie w 2012 roku podpisaliśmy umowę o współpracy pomiędzy Radą Porozumienia Społecznego (CET) na Węgrzech a klubami „Gazety Polskiej”. W porozumieniu, w którym zawarto sentencję „Nic o nas bez nas”, znalazły się także następujące słowa: „Nasza wspólna ojczyzna, Europa, potrzebuje współdziałania jej obywateli jak nigdy dotychczas, i to w oparciu o duchowe skarby tego starego kontynentu, o tradycyjne wartości jego narodów. Naszym celem jest ponowne zapewnienie należnego...
W Sanktuarium Jana Pawła II w Passaic (New Jersey) odbyły się centralne uroczystości upamiętniające 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego oraz kluby „Gazety Polskiej” w USA, we współpracy z ks. Stefanem Lasem, proboszczem parafii Matki Bożej Różańcowej w Sanktuarium Jana Pawła II w Passaic (New Jersey), zorganizowały centralne uroczystości upamiętniające 38. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Redaktor Małgorzata Bojko tak opisuje to wydarzenie: „Uroczystości rozpoczęła msza św., podczas której ks. Stefan Las wygłosił kazanie. Mówił m.in. o bezinteresownej ofierze dla Ojczyzny w imię chrześcijańskiego zaangażowania w życie narodu i społeczeństwa. Solidarność nazwał światłem wolności...
Jak co roku i jak nakazuje tradycja, w klubach „GP” odbywają się spotkania, na których członkowie klubów i ich sympatycy łamią się opłatkiem, składają sobie życzenia i wspólnie kolędują.  Na klubowe spotkania opłatkowe zapraszani są przyjaciele klubów „GP” i Strefy Wolnego Słowa, ludzie, którzy byli z nami w najtrudniejszych chwilach i wspierając członków klubów „GP”, budowali społeczeństwo obywatelskie. Na ich pomoc członkowie klubów „GP” w każdej sytuacji mogą liczyć. W Krakowie w spotkaniu uczestniczyło wielu znamienitych gości. Z klubowiczami opłatkiem dzielili się m.in. red. Tomasz Sakiewicz z małżonką Dagny Sakiewicz, profesorowie krakowskich uczelni: Bogusław Dopart, Kazimierz Baran, Stefan Taczanowski, kurator Barbara Nowak, parlamentarzyści: Marek Pęk i Bogdan Pęk,...
Z wielką radością informujemy, że nagrodę Klubów „Gazety Polskiej” za rok 2019 otrzymał arcybiskup Marek Jędraszewski. Taki jest werdykt zdecydowanej większości naszych klubowiczów. Arcybiskup Jędraszewski dał się poznać jako niezłomny obrońca wiary i głosiciel prawdy. Nie uległ zastraszaniu i represjom. Arcybiskup Jędraszewski znany jest z tego, że nie boi się mówić prawdy o dzisiejszym świecie, nawet jeżeli wielu to przeszkadza. Nazywa zło złem, a grzech – grzechem. Walka z postprawdą Tuż po mianowaniu na metropolitę krakowskiego w Wielki Piątek 2017 roku w Kalwarii Zebrzydowskiej metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, zwracając się do dziesiątek tysięcy wiernych, mówił, że Europę, która ma korzenie chrześcijańskie, ogarnia kryzys prawdy, że „współcześnie pojęcie prawdy...
Liberalno-lewicowi politycy zaatakowali hierarchę po jego wypowiedzi podczas świątecznej rozmowy w Telewizji Republika. Nie ustają ataki na arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, w czym przodują liberalno-lewicowi politycy i całe grono ich popleczników. Tym razem tej właśnie części sceny politycznej nie spodobała się wypowiedź arcybiskupa podczas świątecznej rozmowy z Dorotą Kanią i Ryszardem Gromadzkim w Telewizji Republika. Spytano hierarchę, czy ekologizm stoi w sprzeczności z naukami Kościoła katolickiego, zwłaszcza w kontekście manifestu, który podpisała szwedzka aktywistka Greta Thunberg. Manifest zawiera m.in. tezę, że patriarchat jest przyczyną globalnego ocieplenia. Arcybiskup odpowiedział: – To powrót do Engelsa i do jego twierdzeń, że małżeństwo to kolejny przejaw ucisku, a w...
W pięknej sali Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie odbył się koncert Jana Pietrzaka. Laureat Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” za rok 2014, satyryk, aktor, felietonista, autor i wykonawca niezliczonych piosenek, monologów, felietonów, twórca Kabaretu Hybrydy oraz Kabaretu pod Egidą. Wspaniały koncert zorganizowany przez krakowski klub „Gazety Polskiej” i jego przewodniczących, Marka Michno i Marysię Machl, nosił tytuł „Zwycięska Polska”. Koncert stał się okazją do osobistych wspomnień Jana Pietrzaka, który przypomniał, że stan wojenny zastał go w Stanach Zjednoczonych. To wtedy właśnie prezydent Ronald Reagan zaprosił go do Waszyngtonu. Zachował się stenogram rozmowy Jana Pietrzaka z wielkim prezydentem USA: „Prezydent Reagan: Panie Pietrzak, proszę powiedzieć...
Jak co roku kluby „Gazety Polskiej” wybiorą swojego Człowieka Roku – za rok 2019. Dotychczasowymi laureatami nagrody Człowiek Roku Klubów „Gazety Polskiej” byli: śp. Prezydent RP prof. Lech Kaczyński, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, szef CBA Mariusz Kamiński, premier Wielkiej Brytanii David Cameron, minister Antoni Macierewicz, prof. Sławomir Cenckiewicz, Jan Pietrzak, prezydent RP Andrzej Duda, premier Beata Szydło, premier Mateusz Morawiecki i w ubiegłym roku prof. Krzysztof Szwagrzyk. Siedem lat temu powołana została kapituła, której zadaniem jest wybór Człowieka Roku Klubów „Gazety Polskiej” z osób nominowanych przez kluby oraz dochowanie szczególnej troski podczas obliczania głosów. W skład kapituły wchodzą: Katarzyna Gójska, Tomasz Sakiewicz, Ryszard Kapuściński oraz dotychczasowi...
W Seminarium Duchownym w Orchard Lake (Michigan, USA) oraz w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights odbył się VI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w USA i Kanadzie. Michigan jest trzecim największym skupiskiem Polonii w USA (za stanami Illinois i Nowy Jork), a Polacy stanowią tu ok. 8 proc. społeczeństwa. W czasach świetności Detroit nasi rodacy byli najliczniejszą mniejszością narodową w mieście. Michigan należy do najważniejszych wyborczych stanów w USA, tzw. swing states. W Michigan kilkanaście tysięcy głosów w wyborach decyduje aż o 16 głosach elektorskich. Milion Polaków mieszkających w tym regionie wyborczym może przechylić szalę zwycięstwa w najbliższych wyborach prezydenckich. Dlatego z wielką radością przyjęliśmy zaproszenie ks. Mieczysława Króla, rektora i...
Kluby „Gazety Polskiej” we Wrocławiu i Zgorzelcu zorganizowały spotkania z redaktorem naczelnym „Gazety Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie” Tomaszem Sakiewiczem i bardem Pawłem Piekarczykiem. W Zgorzelcu spotkanie rozpoczął przewodniczący klubu Kajetan Marcinkowski, który przywitał i przedstawił przybyłych gości. Następnie odbył się koncert barda związanego ze środowiskiem Strefy Wolnego Słowa, Pawła Piekarczyka. Po koncercie zaczęła się rozmowa klubowiczów z Tomaszem Sakiewiczem, który mówił o tym, dlaczego jego zdaniem przewodniczący Rady Europejskiej i były premier Polski Donald Tusk nie wystawił swojej kandydatury w wyborach prezydenckich w 2020 r. – Donald Tusk dorobił się czegoś, czego nie było wcześniej: potężnego elektoratu negatywnego. On sobie z tego zdawał sprawę, a...
W dniach 22–24 listopada w Seminarium Duchownym w Orchard Lake (Michigan, USA) oraz w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Sterling Heights odbędzie się VI Zjazd Klubów „Gazety Polskiej” w USA i Kanadzie. W obu tych krajach bardzo aktywnie działa ponad 30 klubów „GP”. Organizatorem zjazdu są miejscowe kluby „GP”, Komitet Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej i Ludobójstwa Katyńskiego oraz Fundacja Klubów „Gazety Polskiej”. Po upływie sześciu lat można powiedzieć, że cele, jakie przed sobą postawili uczestnicy I Zjazdu: „Potrzeba integracji środowiska związanego z »Gazetą Polską«, poznania się, wymiany doświadczeń i pomysłów, ale przede wszystkim wspólnej rozmowy o Polsce, płynącej z troski i miłości do Ojczyzny” – są konsekwentnie realizowane i środowisko Polaków skupione wokół...

Pages