Biurotwór Tuska

W parze ze wzrostem liczby etatów idzie wzrost płac. Średnia pensja (niekoniecznie będąca jedyną płacą, a raczej przeważnie niebędąca) w ministerstwach wzrosła z 5380 zł w 2008 r. do 6803 zł w 2011, w urzędach wojewódzkich 2943 zł do 3399 zł. Ponad 1500 zł – podczas gdy średnie wynagrodzenie w gospodarce wzrosło w tym samym czasie o blisko 450 zł. Rekordy wydaje się bić Ministerstwo Spraw Zagranicznych, którego fundusz płac od początku rządów PO wzrósł o 143 mln zł.

Wszystko to są dane fragmentaryczne, cząstkowe, wyrwane przez dziennikarzy instytucjom, które bronią się, jak mogą, przed ujawnianiem swoich tajemnic, i mając w głębokiej pogardzie ustawę o dostępie do informacji
[pozostało do przeczytania 57% tekstu]
Dostęp do artykułów: