Trump zamyka przestworza dla Rosji. Koniec Open Skies

Stany Zjednoczone wycofują się z kolejnego międzynarodowego porozumienia dotyczącego bezpieczeństwa, które od lat bezkarnie narusza Rosja. Chodzi o Traktat o otwartych przestworzach. Decyzja Donalda Trumpa wywołała niezadowolenie części krajów zachodnich, w tym Niemiec. Jednak większość sojuszników USA w NATO rozumie działanie Amerykanów, choć sami nadal zamierzają przestrzegać tego asymetrycznego traktatu.

Decyzja Trumpa sensacją żadną nie jest. Już w ub.r., gdy senat przygotował odpowiedni projekt ustawy, prezydent zapowiedział, że 21 maja 2020 roku przedstawi swoją ostateczną decyzję. Dlaczego USA wycofują się z kolejnego rozbrojeniowego traktatu? Powód ten sam, co chociażby w przypadku INF, a więc agresja rosyjska i łamanie przez Moskwę postanowień Open Skies Treaty (OST).
 
Jednookie inspekcje
Pierwszym, który przedstawił koncepcję traktatu o „otwartych przestworzach”, był jeszcze w latach 50. XX wieku prezydent Dwight Eisenhower. Jednak dopiero po rozpadzie ZSRS i zakończeniu zimnej wojny Rosja przyjęła amerykańskie propozycje. Podpisany 24 marca 1992 roku w Helsinkach przez przedstawicieli 23 krajów członków OBWE wielostronny traktat wszedł w życie 1 stycznia 2002 roku. Przestrzegają go dziś 34 państwa: USA, Kanada, Turcja i większość państw europejskich, w tym te postsowieckie, z Rosją na czele. Główną ideą traktatu jest umożliwienie wzajemnego dokonywania lotów obserwacyjnych nad swoimi terytoriami na pokładzie samolotów ze specjalnym sprzętem, na który jednakże musi się zgodzić kraj-gospodarz. Wszystko odbywa się po poinformowaniu danego kraju 72 godziny wcześniej. Są oczywiście limity odnośnie do liczby i długości wykonywanych obserwacji nad danym krajem. Na pokładzie samolotu oficerom krajów obserwujących towarzyszą przedstawiciele kraju obserwowanego. Zebrane materiały mogą być przekazywane innym uczestnikom traktatu. W efekcie dotychczas było najczęściej tak, że przedstawiciele różnych...
[pozostało do przeczytania 73% tekstu]
Dostęp do artykułów: