WIRUS W KOPALNI

Nie trzeba było długo czekać na potwierdzenie zasadności proponowanego przeze mnie od wielu tygodni przejścia do drugiej fazy tłumienia epidemii poprzez zmianę dotychczasowego defensywnego modelu walki z epidemią koronawirusa na model ofensywny. Realizowany u nas model defensywny, polegający głównie na nakładaniu na społeczeństwo szeregu ograniczeń i zakazów, prowadzi wprawdzie do obniżenia ilości zakażeń i zachorowań, ale trwa to bardzo długo, tłumienie ognisk zakażeń jest niekonsekwentne i...
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: