Przemilczany apel biskupów

Kilkunastu duchownych, w tym 3 kardynałów, 8 biskupów, 11 lekarzy, profesorów medycyny i liczna grupa wiernych, w tym pisarze, dziennikarze, prawnicy, naukowcy, wykładowcy akademiccy i przedsiębiorcy – to międzynarodowe grono wystąpiło z „Apelem do Kościoła i świata”. 

Opublikowany 8 maja tekst ostrzega przed zagrożeniem w związku z zastosowaniem – często nieadekwatnych i przesadnie restrykcyjnych – regulacji pod pretekstem walki z pandemią. Sygnatariusze zwracają uwagę, że w sposób nieproporcjonalny i nieuzasadniony zostały naruszone niezbywalne i podstawowe prawa wolności, w tym swobody kultu, wolności słowa i przemieszczania się. Autorzy nie lekceważą epidemii, ale wyrażają wątpliwości, przywołując opinie autorytetów z dziedziny medycyny, podkreślają, że alarm podniesiony przez media w związku z COVID-19 nie wydaje się w pełni uzasadniony. „Na podstawie oficjalnych danych dotyczących wpływu epidemii na liczbę zgonów mamy powody sądzić, że istnieją siły, które mają interes w wywoływaniu paniki w celu trwałego narzucenia niedopuszczalnych form ograniczania wolności, kontroli osób. (…) Działania te mogą być niepokojącym preludium do powstania Rządu Światowego wymykającego się spod wszelkiej kontroli” – ostrzegają autorzy apelu. „Nie pozwólmy, aby pod pretekstem wirusa wymazane zostały wieki cywilizacji chrześcijańskiej, wprowadzając nienawistną, technologiczną tyranię”. Sygnatariusze ostrzegają przed niegodziwymi działaniami, gdy w walce z epidemią rezygnuje się ze środków zaradczych, które okazały się skuteczne i niedrogie tylko dlatego, by uprzywilejować formy leczenia lub szczepionki, które nie są równie dobre, lecz gwarantują firmom farmaceutycznym znacznie większe zyski. Przypominają, że używanie przez katolików szczepionek, w których stosowany jest materiał pochodzący od dzieci poddanych aborcji, z moralnego punktu widzenia jest niedopuszczalne. Twórcy apelu zachęcają ludzi dobrej woli o wsparcie odezwy. Apel może być podpisany...
[pozostało do przeczytania 6% tekstu]
Dostęp do artykułów: