Dwie epoki – dwa pojednania

Co warte dziś szczególnego podkreślenia, apel polskich biskupów był skierowany do braci w tej samej wierze – niemieckich rzymskich katolików. Biskupi odnieśli się też do panującego wówczas komunizmu, pisząc o „ogromnych niebezpieczeństwach tak moralnej, jak też i socjalnej natury, które zagrażają duszy naszego Narodu”. Można było sobie wyobrażać, że pojednanie z Rosjanami będzie miało podobny przebieg – najpierw obalenie komunizmu, osądzenie i ukaranie sowieckich zbrodniarzy, a następnie zbliżenie obu narodów.

Stało się inaczej. Co prawda, od upadku komunizmu minęło już 20 lat, ale rosyjscy zbrodniarze ani nie zostali osądzeni, ani ich nie ukarano, ani nie odsunięto ich od wpływu na rosyjskie państwo i społeczeństwo. Przeciwnie – Rosja nadal jest rządzona przez ludzi, którzy są bezpośrednimi kontynuatorami totalitaryzmu komunistycznego, byli funkcjonariuszami Imperium Zła i są spadkobiercami sowieckiej antycywilizacji. Co najważniejsze, ci funkcjonariusze i spadkobiercy totalitarnego systemu zbrodni nie tylko nie dążą do osądzenia zbrodni i zbrodniarzy, ale nadal ochraniają zarówno ludobójczy system, jak i służących mu aparatczyków.

W tej sytuacji, gdy Rosja pozostaje państwem zsowietyzowanym, gdy rosyjscy generałowie rzucają wobec Polski groźby eksterminacji, ćwicząc plan ataku nuklearnego na Polskę, gdy państwo rosyjskie brutalnie blokuje możliwość dochodzenia prawdy o katastrofie smoleńskiej, gdy Rosja odmawia uznania swojej odpowiedzialności za ludobójstwo w Katyniu i z komunistyczno-nazistowską pogardą traktuje oczekiwania Polaków, w przededniu rocznicy zawarcia skierowanego przeciwko Polsce i całemu cywilizowanemu światu sowiecko-niemieckiego paktu w celu wspólnego zamordowania chrześcijaństwa – na Zamku Królewskim w Warszawie przeprowadzana jest operacja rzekomego pojednania nadal upokarzanej ofiary z jej zawsze butnym katem.

Z kręgu propagatorów pojednania (przez zapomnienie o konieczności uznania win i zadośćuczynienia)...
[pozostało do przeczytania 43% tekstu]
Dostęp do artykułów: