Czwarty rozbiór Polski

Reichswehra i Armia Czerwona

Współpraca między Niemcami i sowiecką Rosją przez cały okres istnienia Republiki Weimarskiej (1919–1933) układała się niemal wzorowo. Izolacja obu tych państw na arenie międzynarodowej oraz wspólna nienawiść do odrodzonego państwa polskiego skazywała niedawnych wrogów na podjęcie bliskiej kooperacji. Wspomniany wcześniej układ w Rapallo otworzył drogę do współdziałania obu tych państw na gruncie handlowym i politycznym, głównie zaś wojskowym. Dzięki niemu Niemcy zyskały możliwość skutecznego obchodzenia nałożonych na nie zakazów traktatu wersalskiego, przenosząc swoją produkcję broni na teren sowiecki. Bolszewicy w zamian uzyskali
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: