Wielkanoc w czasach zarazy

Wśród pytań, co Pan Bóg chce nam przez to powiedzieć, najbardziej poruszyła mnie odpowiedź włoskiego księdza, Nicola Buxa. Sędziwy teolog w opublikowanym oświadczeniu mówi, że ta zaraza jest również ostrzeżeniem dla ludzi Kościoła, który w imię zmiany paradygmatu dostosowuje nauczanie Chrystusa do rzeczywistości świata. 

A skoro świat współczesny nie uznaje zasad niepodlegających demokratycznym procesom negocjowania konsensusu, pasterze Kościoła uchylają prawdy wiary, które dla tego świata są zbyt radykalne. Ksiądz Bux ostrzega: „Tu nie ma miejsca na pojęcia: grzech, pokuta, kara. Pasterze Kościoła porzucili posłannictwo Ewangelii i potrzebę nawrócenia na rzecz samozadowolenia z dialogu z innymi religiami”. Włoski teolog, kanonista, odnosi się też do postulatu komunii św. dla rozwodników: „W dokumentach Kościoła zatwierdzono moralność sytuacyjną, w miejsce nienaruszalnych zasad moralnych”. Przypomina też pogańskie rytuały podczas Synodu Amazonii, mówiąc o grzechu bałwochwalstwa: „Świeckie myślenie tak dalece przeniknęło mentalność duchownych, że słowo »kara« brzmi dla nich jak skandal. Pasterze zapomnieli, że na początku historii świata, po miłości, jest grzech, gniew i sąd”. Dziś wielu w Kościele uważa, że źródłem zła nie jest już grzech, lecz nierówności społeczne – przypomina teolog. Epidemia wywraca dotychczasowy porządek. „Ten papież tak troszczący się o »pueblo« został sam, bez ludzi. Kapłani, tak upojeni wspólnotowym uczestnictwem, nie mają wiernych. Wierni, pozbawieni odświętnych liturgii, czują, że zostali porzuceni”. Sam też czuję się porzucony i nie wiem, jaka to będzie Wielkanoc. Przyzwyczajeni byliśmy do piękna liturgii Triduum, teraz zamknięci w domach, pozbawieni dostępu do paschalnych obrzędów, stajemy wobec poważnej próby. Odarci z kościelnych celebracji, skazani jesteśmy na indywidualne świętowanie Paschy w gronie najbliższej rodziny. Ale czy potrafimy? Czy zostaliśmy wprowadzeni w sztukę osobistej modlitwy, adoracji,...
[pozostało do przeczytania 4% tekstu]
Dostęp do artykułów: