Zwolennicy „jak najlepiej” kontra stronnictwo „jak najgorzej”

Spór rządzących z opozycją o termin wyborów prezydenckich można rozpatrywać na kilku płaszczyznach merytorycznych: epidemiologicznej (wskazania lub przeciwwskazania medyczne), politycznej (interesy stron tego sporu), prawnej, psychospołecznej (opinie obywateli – prawdziwe lub błędne, ale realnie istniejące) i techniczno-logistycznej.
  
Uwarunkowania epidemiologiczne
Nie będąc epidemiologiem, nie czuję się kompetentny do wydawania opinii na ten temat. To, na co mogę wskazać jako laik, to fakt, że dotychczasowy przebieg epidemii w Polsce jest stosunkowo łagodny w porównaniu z innymi krajami, nawet jeśli uwzględnimy tezę opozycji co do zależności liczby osób uznanych za zarażone od liczby przeprowadzonych testów. Według danych Euractiv, w Polsce przeprowadzono 1469 testów na 1 mln mieszkańców (stan na 1.04.2020), wykrywając 2946 zarażonych i odnotowując 57 zmarłych (stan na 2.04). W porównywalnej co do liczby ludności Hiszpanii przeprowadzono 7 715 testów na 1 mln mieszkańców z wynikiem 110 238 zarażonych i 10 096 zmarłych. Gdyby pomnożyć liczbę zarażonych w Polsce przez 5,25 (tzn. wielkość wynikającą z różnicy liczby przeprowadzonych testów), to i tak liczba zarażonych zamknęłaby się wielkością 15 472, a zatem byłaby 7,1 razy mniejsza niż w Hiszpanii, a przecież nie jest tak, że rzekomą „ukrytą liczbę zarażonych” możemy uzyskać w wyżej wskazany sposób. Rząd RP podjął bowiem środki zapobiegawcze wcześniej i na szerszą skalę niż rząd Hiszpanii. Skala epidemii w Polsce jest więc inna niż za Pirenejami. Podobną kalkulację można by przeprowadzić w odniesieniu do Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy – co byłoby szczególnie kłopotliwe dla naszej opozycji – wobec Francji, gdzie przeprowadzono 896 testów na 1 mln mieszkańców (60,9 proc. tego, co w Polsce), uzyskując wynik 59 105 zarażonych i 4503 zmarłych. Dane te przeczą tezie o niskich wskaźnikach polskich jako wyniku małej liczby przeprowadzonych testów.
Z tych...
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: