Wielkopostne ćwiczenia z pokory

Kiedy czytacie ten tekst, jest środa i pewnie sytuacja w Polsce i na świecie jest już zupełnie inna. Według ostatnich komunikatów (sobota, 14 marca po południu) liczba potwierdzonych przypadków zakażenia nie przekroczyła setki, są tylko (aż!) dwa zgony. Przeżywamy szczególny czas. Epidemia unieważnia dotychczasową hierarchię potrzeb, przedefiniowała priorytety.

Wymuszony pobyt w domu, który jak na razie, patrząc na doświadczenia Chin, jest jedynym skutecznym sposobem ograniczania zasięgu choroby, dla jednych staje się błogosławieństwem, dla innych być może najtrudniejszą próbą. Z Włoch dochodzą groźne sygnały, m.in. opisujące zarażenia wśród lekarzy i pielęgniarzy, w tym również zgony medyków. Ale wśród doniesień z Lombardii poruszyło mnie szczególnie jedno świadectwo. „To czas – słyszymy – gdy odkrywamy na nowo cnotę posłuszeństwa”. Dramatyczna sytuacja w Italii została spotęgowana właśnie zlekceważeniem przez Włochów instrukcji i zakazów. Podporządkowanie się zaleceniom, często dla nas niezrozumiałym czy w naszym odbiorze zbyt drakońskim (zakaz podróżowania, zamykanie kościołów), jak widać, ma sens. Jest tym, co możemy sami dołożyć do walki lekarzy i służb, będących na pierwszej linii frontu. W świecie skrajnego indywidualizmu, w społeczeństwie sytym i dostatnim pokora to cnota zupełnie z innego porządku. Wyhodowaliśmy całe pokolenia egoistów, skupionych na sobie, na sukcesie, samorealizacji, ukształtowanych w kulcie wolności i dobrobytu, a tu... niespodziewane bum!!! Nagle okazuje się, jak to wszystko, co uznajemy za ważne, konieczne i stałe, jest… kruche. Wirus uchylił dotychczasowe reguły i musimy żyć według tych nowych, ale i te w każdej chwilą mogą ulec zmianie. Teraz trwa wielkie „sprawdzam!” Widzimy, jak bardzo potrzebujemy autorytetów. Jaką wartością są ludzie, przywódcy, szefowie resortu, którzy w sytuacji krytycznej potrafią wziąć odpowiedzialność, którym możemy zaufać. Jak pożądanymi cechami, które możemy właśnie teraz...
[pozostało do przeczytania 1% tekstu]
Dostęp do artykułów: