Sądowa batalia – LGBTQ kontra rodzice

W piątek, 21 lutego, przed Sądem Okręgowym w Warszawie rozpoczął się proces wytoczony przez prof. Małgorzatę Fuszarę Stowarzyszeniu Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza o ochronę dóbr osobistych. Przedmiotem pozwu był list, jaki w sierpniu 2016 roku Stowarzyszenie wysłało do kilku tysięcy szkół. 

List ostrzegał rodziców i nauczycieli przed tzw. edukacją antydyskryminacyjną, informując, że ten rodzaj zajęć związany jest z upowszechaniem ideologii LGBTQ. Jednym z dowodów na to, że pod pozorem zajęć równościowych w szkołach realizowane są cele politycznego ruchu homoseksualistów, było przywołanie składu Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie czterech spośród pięciu członków było zwolennikami/specjalistami od teorii queer. Zasiadająca w tej komisji prof. Fuszara, która w rządzie PO-PSL, była pełnomocnikiem ds. równego traktowania, została w liście nazwana specjalistką i promotorką teorii queer. Broszura zawierała też podstawowe informacje o ruchu LGBTQ i zagrożeniach zdrowotnych oraz społecznych związanych z homoseksualnym trybem życia. Prof. Fuszara żąda przeprosin, a obok zadośćuczynienia oczekuje, że Stowarzyszenie wyśle do szkół analogiczny list odwołujący te informacje. Prócz byłej minister, na tej samej podstawie, przeciwko Stowarzyszeniu pozew wniosło sześć innych osób i organizacji LGBTQ. To pokazuje, że mamy do czynienia z nową odsłoną światopoglądowej wojny. Owszem, dr Terlikowski, prof.  Nalaskowski i inni byli już pozywani za obrazę przedstawicieli homoseksualnego lobby, ale skala tego ataku na rodziców jest o wiele groźniejsza. Nękanie procesami ma przestraszyć i zakneblować wszystkich, którzy będą ostrzegać przed wynaturzonymi formami seksualności. Ruch LGBTQ realizuje przebudowę społeczną nie tylko w kulturze masowej i na Uniwersytetach. Teraz domaga się zmiany prawa, jednocześnie wchodząc do szkół. Ta operacja została przeprowadzona na Zachodzie, dziś mamy ją u siebie...
[pozostało do przeczytania 8% tekstu]
Dostęp do artykułów: