Trzaskowski, miliony i tajna współpracowniczka SB. TW „Panna” z pieniędzmi na multi-kulti

Niemal 2 miliony złotych warta jest umowa, jaką pod koniec grudnia 2019 roku podpisał warszawski ratusz ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego „Pro Humanum”. Prezesem stowarzyszenia jest Jolanta Lange, która jako Jolanta Gontarczyk była tajną współpracowniczką komunistycznej Służby Bezpieczeństwa, inwigilującą m.in. zmarłego w dziwnych okolicznościach ks. Franciszka Blachnickiego.

Jak sprawdziła „GP”, warta dokładnie 1 mln 850 tys. zł „realizacja zadania publicznego pod nazwą Centrum Wielokulturowe – warszawskie miejsce DIALOGU” to największa umowa zawarta w całym 2019 roku przez Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy (zadaniem CKS jest koordynowanie współpracy stolicy z organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi).
Kierowane przez Jolantę Lange – w PRL Jolantę Gontarczyk, zarejestrowaną jako TW „Panna” – stowarzyszenie jest operatorem Centrum Wielokulturowego w Warszawie już od ponad dwóch lat. W połowie 2017 roku Warszawa zawarła ze stowarzyszeniem Lange pierwszą umowę na prowadzenie Centrum, mającą ważność do końca 2019 roku. Jej wartość wyniosła 972 tys. zł. Obecna, dwukrotnie droższa umowa obowiązywać ma do 31 grudnia 2022 roku.

Propagatorka praw człowieka
„Prowadzi zajęcia poświęcone tematyce uprzedzeń i stereotypów, wielokulturowości oraz przeciwdziałania dyskryminacji i zarządzania różnorodnością. Autorka i koordynatorka ponad 15 projektów badawczych i edukacyjnych z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony praw człowieka. Propagatorka idei równego statusu kobiet i mężczyzn” – czytamy w oficjalnym biogramie Jolanty Lange zamieszczonym na stronie internetowej „Pro Humanum”. Czytamy tam też, że „działalność Stowarzyszenia PRO HUMANUM jest nastawiona na budowanie otwartego społeczeństwa obywatelskiego, przeciwdziałanie dyskryminacji i zapobieganie wykluczeniu społecznemu”.
Ale Jolanta Lange nazywa się tak...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: