Prawdziwy głos Kościoła

Reakcja niektórych osobistości watykańskich na obronę celibatu zawartą w książce kardynała Roberta Sarah’a i Benedykta XVI jest smutnym potwierdzeniem kursu forsowanego podczas tego pontyfikatu. Istotne zmiany zachodzą w czterech fundamentalnych kwestiach nauczania moralnego. 

Katolicka nauka głosiła od zawsze nierozerwalność małżeństwa. Katechizm nazywał praktyki homoseksualne moralnym nieprządkiem, w encyklice Humenae Vitae Pawła VI potwierdzona została świętość poczętego życia i sprzeciw wobec antykoncepcji, a kapłaństwo nierozerwalnie związane było z celibatem. Erozja zaczęła się od apostolskiej adhortacji Amoris Leatita, która w rozdziale 8 podmyła rozumienie grzechu cudzołóstwa. Potem na Synodzie Rodziny w Irlandii zaproszono politycznych radykałów spod znaku LGBT do „ubogacenia” Kościoła swoją obecnością. W zdemolowanym kadrowo Instytucie Badań nad Małżeństwem i Rodziną (dla niepoznaki nazwanym Instytutem Jana Pawła II) trwają prace nad „reinterpretacją” Humanae Vitae, a teraz na Synodzie Amazonii postulowano wyświęcanie na kapłanów żonatych mężczyzn. Wszystkie wymienione zagadnienia wiążą się ze stanowiskiem chrześcijan wobec seksualności, które wynika z VI przykazania Dekalogu. Potężna siła drzemiąca w ludzkiej płciowości została okiełznana i ukierunkowana na monogamiczne, dożywotnie małżeństwo i rodzinę. Opanowanie ludzkich żądzy nie jest wynalazkiem kultury judeo-chrześcijańskiej, praktykowanie cnoty znały też inne ówczesne kultury, jednak tu prawo moralne uzyskuje sankcję sakralną. Bóg Dawca życia jest nie tylko Dawcą prawa, ale też udziela łask, które pozwalają nam sprostać wymogom prawa. Przyjęcie przez watykańskich „reformatorów” kursu na lajtowy katolicyzm bez wymagań redukuje człowieka do istoty, która nie jest w stanie sprostać bożym nakazom. Taka spłaszczona wizja człowieka uwłacza naszej godności, ale najgorsze, że ignoruje słowa Jezusa o „jarzmie i brzemieniu”. To Chrystus niesie z nami nasze trudy i to Jego łaska...
[pozostało do przeczytania 6% tekstu]
Dostęp do artykułów: