Równi i równiejsi w UE. Koniec ery nierównego traktowania przez władze Unii jej krajów członkowskich?

Na początku 2020 roku można spodziewać się rozpatrzenia przez Komisję Europejską wniosku Orlenu o przejęcie Lotosu, zaś w połowie roku orzeczenia TSUE w sprawie podatku od sprzedaży detalicznej. Czy oba rozstrzygnięcia okażą się korzystne dla Polski?

Choć przeciągające się w czasie rozpatrywanie przez Komisję Europejską wniosku PKN Orlen o przejęcie kapitałowe Grupy Lotos budzi obawy, czy zakończy się pozytywną opinią, są jednak duże szanse, że zostanie ona uzyskana. Trzy miesiące temu, gdy Orlen miał dosłać na żądanie KE dodatkowe, szczegółowe informacje, mówił o takiej szansie prezes koncernu Daniel Obajtek. Podobne zdanie wyrazili nasi rozmówcy.

Opór KE wobec podatku handlowego inspirowany 
Podobnie może wyglądać kwestia odwołania „starej” KE, złożonego do Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie uchwalonego jeszcze w 2016 roku podatku od sprzedaży detalicznej (tzw. handlowego). W tym przypadku zaraz po ogłoszeniu ustawy Komisja uznała, że ta danina publiczna faworyzuje najmniejsze sklepy, co miałoby być niedozwoloną pomocą publiczną. Skierowała więc sprawę do Sądu UE (I instancji), który w maju bieżącego roku orzekł, że podatek ten nie stanowi pomocy państwa. KE wniosła jednak apelację od tego orzeczenia do TSUE, który ma dokonać ostatecznego rozstrzygnięcia do połowy 2020 roku.
Optymistą w tej sprawie jest europoseł Zbigniew Kuźmiuk. Jak zaznaczył w rozmowie z „GP”, w tym przypadku Komisja, jeszcze w starym składzie, próbuje wykorzystać drogę prawną od początku do końca. Jego zdaniem skarga do TSUE została zainspirowana m.in. przez organizację EuroCommerce i firmy mające wielkie sieci wielkopowierzchniowe w Polsce. KE sprawę podjęła, ale na szczęście przed sądem I instancji z kretesem przegrała. Wprawdzie odwołuje się do TSUE, ale obecnie Trybunał nie rozpatruje merytorycznego uzasadnienia dla wprowadzenia podatku, tylko samą procedurę. – Tak więc mimo że wejście w życie orzeczenia Sądu UE I...
[pozostało do przeczytania 67% tekstu]
Dostęp do artykułów: