Polskiej własności może być więcej. Kto kupi czwarty największy bank w Polsce?

Sektor bankowy w Polsce konsoliduje się. Po ostatnich fuzjach Raiffeisen Polbanku z BNP Paribas oraz Euro Banku z Millennium pojawiła się kolejna okazja do przejęcia. Na sprzedaż został wystawiony mBank. Czy znajdzie polskiego nabywcę?

Od końca września tego roku, kiedy niemiecki Commerzbank AG, właściciel niemal 70 proc. aktywów mBanku, ogłosił decyzję o jego sprzedaży, ewentualne nabycie rozważają co najmniej dwa czołowe polskie banki – PKO Bank Polski i Bank Pekao SA z Grupy PZU. Gdyby któryś z nich przeprowadził tę transakcję, wartość polskich aktywów w całym sektorze mogłaby wzrosnąć do ponad 60 proc.

Sprzedaż a kredyty we frankach
Ponoć także kilka banków zagranicznych rozważa kupno mBanku. Jednak potencjalni nabywcy przed podjęciem decyzji muszą dokonać dokładnej analizy finansowej opłacalności tego przedsięwzięcia. Tym bardziej że jednym z ważniejszych aktywów tego banku są kredyty mieszkaniowe we frankach szwajcarskich o wartości na koniec III kw. tego roku 3,6 mld CHF, tj. około 14,3 mld zł, a udział kredytów walutowych w wartości wszystkich udzielonych przez ten bank kredytów wynosi kilkanaście procent. Ma to, rzecz jasna, znaczenie w kontekście niedawnego wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, dopuszczającego możliwość wykreślania z umów kredytowych indeksowanych do franka tzw. zapisów abuzywnych o określaniu przez banki sposobu przeliczania franków na złotówki. Z tego tytułu banki udzielające takich kredytów (a więc i mBank) poniosą straty. „Puls Biznesu” spekuluje, że istnieje jednak rozwiązanie, które pozwoliłoby Commerzbankowi sprzedać mBank wraz z kredytami frankowymi. Jest nim udzielenie gwarancji kupującemu na poczet przejmowanego portfela. O ile dla grupy bankowej udzielenie takiej gwarancji to spore wyzwanie finansowe, o tyle dla państwa – zdaniem „PB” – już nie. To o tyle interesujące, że 15 proc. udziałów w Commerzbanku należy do państwa niemieckiego.
mBank jest jednocześnie...
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: