Światowa konferencja spółdzielczości kredytowej

W sytuacji kryzysu finansowego, który dotknął wielkie komercyjne instytucje finansowe, to unie kredytowe stały się atrakcyjną alternatywą dla banków. Trwa więc transfer lokat z banków do instytucji opartych na zasadach samoorganizacji i spółdzielczości. – W 2011 r. do amerykańskich unii kredytowych przeszło półtora miliona członków, a w tym roku kolejne 600 tys. W Wielkiej Brytanii szeregi tamtejszych unii zasiliło ostatnio milion osób. – W USA panuje rozczarowanie do rządu federalnego i wielkich instytucji z Wall Street – zauważył Mike Mercer, lider ligi unii kredytowych z Georgii. Amerykańskie unie skupiają dzisiaj rzeszę 95 mln członków z kapitałem sięgającym biliona USD. – W poprzednich latach do kas wstępowało 200–250 tys. nowych członków. W pierwszym kwartale br. odnotowaliśmy 176 tys. osób, które zdecydowały się na członkostwo w kasach – powiedział Grzegorz Bierecki, prezes Krajowej SKOK. – Staramy się dopasować do potrzeb naszych członków. Gdy dekadę temu upadała Stocznia Gdańska, byliśmy jedyną instytucją finansową, która udzieliła kredytów pozbawionym pracy stoczniowcom, banki im tego odmówiły – dodał Bierecki. Gdańska konferencja miała na celu m.in. wypracowanie modelu działania spółdzielczych instytucji finansowych w dobie dominacji nowoczesnych technologii. Stąd m.in. sesje panelowe poświęcone innowacjom w obszarze systemów płatniczych i tworzeniu portfela mobilnych usług finansowych dla osób niezamożnych oraz roli technologii mobilnych.

Polskie SKOK-i, które na początku swojej drogi korzystały ze wsparcia unii z USA, Kanady, Irlandii, teraz wspierają rozwój systemu unii kredytowych na Wschodzie, m.in. na Ukrainie, w Mołdowie, Azerbejdżanie i Białorusi. Od kilku miesięcy trwają m.in. przygotowania do uruchomienia pierwszej polskiej kasy przy katolickiej parafii we Lwowie, mieście, z którym szczególnie był związany Franciszek Stefczyk, którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się przed kilkoma miesiącami. Podczas sesji podsumowującej...
[pozostało do przeczytania 7% tekstu]
Dostęp do artykułów: