Apel na Berdyczów, czyli daremny trud doktora Bukowskiego

Źle się dzieje z naszą pamięcią, ale i z walką o przywrócenie Żołnierzom Wyklętym ich należnego miejsca w pamięci zbiorowej. Mówię oczywiście o tym, że radni miejscy z Białegostoku i Żyrardowa zagłosowali za rekomunizacją tamtejszych ulic. Znikną z nich dotychczasowi bohaterowie – na Podlasiu mjr Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka”, a w Żyrardowie generał Emil Fieldorf „Nil”. Swoją decyzję radni motywowali tym, że „lud tak chciał”, choć przecież prawda jest zupełnie inna i „arcyboleśnie prosta”.

Zarówno „Łupaszka” jak i Fieldorf reprezentują zupełnie inną wizję Polski niż nieszczęśni radni z „totalnej opozycji”.  Dlatego pomimo całej swojej sympatii i wieloletniej współpracy nie zgadzam się z apelem, jaki do kierownictwa Platformy Obywatelskiej wystosował dr Jerzy Bukowski, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych. Chce on przemówić do władz PO, by te wyrzuciły z PO radnych wrogich Żołnierzom Niezłomnym. Jak argumentuje dr Bukowski, „jeżeli Platforma chce, aby uważać ją za ugrupowanie polityczne działające zgodnie z racją stanu niepodległej Rzeczypospolitej, oczywistym wydaje się jak najszybsze ukaranie osób, które okryły hańbą nie tylko siebie, ale także całą PO. Uznanie dwóch bohaterów za niegodnych patronowania ulicom w oddającej od wielu lat należny hołd temu pokoleniu Polsce jest czynem godnym najwyższego potępienia” – pisze w swoim apelu krakowski działacz. Szanowny Panie doktorze! Szkoda czasu i papieru na podobne odezwy. PO i jej politycy nieraz już udowadniali, że nie łączy ich żadna ideowa spoina, a jedynie fakt, że stoją pod jednym „parasolem”. Tym parasolem, o którym mówił na taśmach Sławomir Neumann. Czy dziwi Pana doktora, że dla „Łupaszki” i „Nila” nie ma pod nim miejsca? Mnie nieszczególnie. Gorzej, że ktoś sprawił, iż typy od Neumanna mają coś w Polsce do powiedzenia. I to do tych ludzi, do wyborców PO, trzeba apelować. Choć i to ma, jak wiemy, ograniczony sens.
[pozostało do przeczytania -1% tekstu]
Dostęp do artykułów: